Tabel data status kepegawaian Guru

PNSP3KNon PNSTOTAL
<S1S1S2S3SUB TOTAL<S1S1S2S3SUB TOTAL<S1S1S2S3SUB TOTAL
No.PROVINSIPNSP3KNON-PNSTOTAL
<S1S1S2S3SUB TOTAL<S1S1S2S3SUB TOTAL<S1S1S2S3SUB TOTAL