Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

KABUPATEN HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA
# Nama Lembaga Kecamatan Jenjang Status BAP NSM
(NPSN)
Siswa Guru Tendik Kelas Lab.
1 ALKHAIRAAT LUARI Tobelo utara MI Swasta
2021-05-07 21:58:41
111282030027
(69994474)
114 1 1 6 0
2 MTS BUKIT TINGGI Malifut MTS Swasta
2021-04-19 17:23:40
121282030017
(69956057)
29 12 1 3 0
3 INSAN CEMERLANG LALONGA Galela utara MA Swasta
2021-05-05 12:25:16
131282030007
(69955806)
73 30 1 3 0
4 MA AL KAUTSAR KAO Kao MA Swasta
2021-05-03 20:46:20
131282030010
(69977559)
56 17 1 3 0
5 MADINAHTUL ILMI SALUBE Loloda kepulauan MA Swasta
Belum BAP
131282030008
(69955808)
0 0 0 0 0
6 MAN 1 HALMAHERA UTARA Galela selatan MA Negeri
2021-04-20 11:50:19
131182030001
(60205591)
177 26 11 13 2
7 MAN 2 HALMAHERA UTARA Malifut MA Negeri
2021-04-25 17:25:35
131182030002
(60205594)
225 24 12 10 3
8 MAS ALKAHIRAAT TOLONUO Tobelo utara MA Swasta
2021-04-21 11:17:03
131282030006
(60205603)
76 13 2 3 0
9 MAS AL KARIMAH DOKULAMO Galela barat MA Swasta
2021-04-21 06:50:56
131282030003
(60205592)
131 19 7 6 1
10 MAS ALKHAIRAAT TOBELO Tobelo MA Swasta
2021-04-26 11:22:50
131282030001
(60205601)
194 18 2 7 0
11 MAS MUHAMMADIYAH Galela MA Swasta
2021-05-05 18:57:12
131282030004
(60205590)
1 8 6 0 0
12 MAS NURUL YAQIN SUPU Loloda utara MA Swasta
2021-05-03 21:05:27
131282030002
(60205593)
81 13 1 3 0
13 MAS PORIMOI GORUA Tobelo utara MA Swasta
2021-05-07 20:26:28
131282030005
(60205602)
13 19 1 3 0
14 MTS MIFTAHUL JANNAH DEDETA Loloda kepulauan MTS Swasta
Belum BAP
121282030015
(69956058)
0 0 0 0 0
15 MIN 1 HALMAHERA UTARA Galela MI Negeri
2021-05-07 06:54:41
111182030003
(60727040)
158 23 1 0 0
16 MIN 2 HALMAHERA UTARA Galela selatan MI Negeri
2021-05-07 08:57:34
111182030004
(60727045)
22 22 8 0 0
17 MIN 3 HALMAHERA UTARA Galela barat MI Negeri
Belum BAP
111182030002
(60727042)
191 21 21 8 0
18 MIN 4 HALMAHERA UTARA Tobelo utara MI Negeri
2021-04-23 18:46:19
111182030001
(60727066)
282 31 14 13 0
19 MIN 5 HALMAHERA UTARA Loloda utara MI Negeri
Belum BAP
111182030005
(60724492)
181 29 1 6 0
20 MIN 6 HALMAHERA UTARA Galela MI Negeri
2021-03-19 22:16:41
111182030006
(60724480)
88 13 8 6 0
21 MIS AL ANSAR POPILO Tobelo utara MI Swasta
2021-04-25 21:24:27
111282030014
(60724511)
174 21 2 6 0
22 MIS AL AQABAH Galela utara MI Swasta
Belum BAP
111282030002
(60727048)
24 8 1 6 0
23 MIS AL BAAB Galela selatan MI Swasta
Belum BAP
111282030007
(60727046)
89 20 10 6 0
24 MIS AL HIDAYAH NGIDIHO Galela barat MI Swasta
2021-05-05 08:22:16
111282030005
(60727043)
156 15 4 6 0
25 MIS AL MAARIF BOBISINGO Galela utara MI Swasta
2021-04-19 10:13:26
111282030013
(60724491)
80 11 3 6 0
26 MIS AL MAARIF JERE Galela utara MI Swasta
Belum BAP
111282030012
(60727049)
0 0 0 0 0
27 MIS AMALIYAH KIRA Galela barat MI Swasta
2021-05-01 08:46:43
111282030006
(60727044)
113 15 13 120 0
28 MIS AT TAQWA Malifut MI Swasta
2021-04-19 21:42:39
111282030003
(60727052)
1 1 1 0 0
29 MIS BAITURRAHMAN SALIMULI Galela utara MI Swasta
2021-04-17 04:43:58
111282030018
()
43 7 1 19 0
30 MIS MASATAWA Malifut MI Swasta
2021-04-27 04:47:45
111282030017
()
54 8 1 6 0
31 MIS MIYAGINA Galela selatan MI Swasta
2021-05-08 03:23:43
111282030010
(60727047)
58 13 2 6 0
32 MIS MUHAMMADIYAH Tobelo MI Swasta
2021-04-25 21:42:52
111282030008
(60727064)
74 20 1 6 0
33 MIS MUJAHIDIN PUNE Galela MI Swasta
2021-04-20 22:21:14
111282030001
(60727041)
38 12 6 0 0
34 MIS SATUAN III PELOPOR Tobelo selatan MI Swasta
2021-04-26 12:07:34
111282030004
(60727065)
175 12 1 102 0
35 MTS MTS AN-NUR BOBISINGO Galela utara MTS Swasta
2021-05-04 18:28:17
121282030018
(69977222)
68 19 1 3 0
36 MTS MTSN 1 HALMAHERA UTARA Galela barat MTS Negeri
2021-04-16 11:57:13
121182030001
(60205781)
134 33 1 0 0
37 MTS MTSN 2 HALMAHERA UTARA Malifut MTS Negeri
2021-04-17 04:49:26
121182030002
(60205791)
103 22 6 0 0
38 MTS MTSN 3 HALMAHERA UTARA Tobelo utara MTS Negeri
2021-04-26 08:04:37
121182030003
(60205804)
195 35 9 9 0
39 MTS MTSS AL BAAB Galela selatan MTS Swasta
Belum BAP
121282030012
(60205783)
22 17 6 3 0
40 MTS MTSS AL FURQAN Loloda utara MTS Swasta
Belum BAP
121282030007
(60205790)
101 15 1 3 0
41 MTS MTSS AL HIDAYAH NGIDIHO Galela barat MTS Swasta
2021-05-05 08:15:42
121282030013
(60205784)
88 14 2 3 0
42 MTS MTSS AL HIKMAH DAMA Loloda kepulauan MTS Swasta
2021-04-18 23:18:33
121282030008
(60205788)
142 28 1 6 0
43 MTS MTSS AL ISTIQAMAH IGOBULA Galela selatan MTS Swasta
2021-04-19 07:17:10
121282030003
(60205782)
1 24 5 0 0
44 MTS MTSS AL KAUTSAR Kao MTS Swasta
Belum BAP
121282030014
(60205787)
1 1 1 0 0
45 MTS MTSS ALKHAIRAAT TOBELO Tobelo MTS Swasta
2021-04-29 08:06:34
121282030002
(60205802)
1 7 4 11 0
46 MTS MTSS AL MAARIF JERE Galela utara MTS Swasta
2021-04-19 05:59:53
121282030010
(60205786)
1 6 1 3 0
47 MTS MTSS BAITURRAHMAN Galela utara MTS Swasta
2021-04-16 14:28:29
121282030006
(60205785)
1 5 5 3 0
48 MTS MTSS DARUL ILMI MAKELING Kao teluk MTS Swasta
2021-04-19 23:01:22
121282030019
()
50 10 2 3 0
49 MTS MTSS HININGA MOI Tobelo barat MTS Swasta
2021-04-19 02:58:28
121282030009
(60205803)
105 27 7 3 0
50 MTS MTSS MUHAMMADIYAH Galela MTS Swasta
2021-04-16 12:09:30
121282030001
(60205778)
53 17 1 0 0
51 MTS MTSS NURUL HUDA MAMUYA Galela MTS Swasta
2021-05-04 19:50:20
121282030011
(60205780)
66 14 1 3 0
52 MTS MTSS NURUL YAQIN SUPU Loloda utara MTS Swasta
Belum BAP
121282030004
(60205789)
91 13 2 3 0
53 MTS MTSS POMAKIRIO MUJAHIDIN Galela MTS Swasta
2021-04-13 08:50:37
121282030005
(60205779)
30 16 10 3 0
54 NURUL FALAH BOBISINGO Galela utara MA Swasta
2021-04-16 08:37:50
131282030009
(69955807)
1 14 5 3 0
55 RA RA AL KARIMAH DOKULAMO Galela barat RA Swasta
Belum BAP
101282030009
(69752078)
38 1 5 2 0
56 RA RA/BA/TA AL-BAAB Galela selatan RA Swasta
Belum BAP
101282030007
(69752074)
9 1 5 2 0
57 RA RA/BA/TA AL-FAJRI Tobelo RA Swasta
Belum BAP
101282030001
(69752088)
0 0 0 0 0
58 RA RA/BA/TA AL-HIJRAH Galela RA Swasta
2021-05-04 19:26:43
101282030005
(69752075)
0 0 0 0 0
59 RA RA/BA/TA AL-ISTIQAMAH Galela selatan RA Swasta
2021-04-29 18:24:39
101282030008
(69752079)
40 4 1 2 0
60 RA RA/BA/TA AMAL JARIAH Galela RA Swasta
2021-03-19 16:47:04
101282030004
(69752076)
0 0 0 0 0
61 RA RA/BA/TA BABUSSALAM Galela selatan RA Swasta
Belum BAP
101282030010
(69752080)
50 4 1 2 0
62 RA RA/BA/TA MUJAHIDIN Galela RA Swasta
Belum BAP
101282030003
(69752077)
27 3 2 2 0
63 RA RA/BA/TA NURUL YAQIN Loloda utara RA Swasta
Belum BAP
101282030006
(69752081)
39 5 2 2 0
64 RA RA/BA/TA PORIMOI Tobelo utara RA Swasta
Belum BAP
101282030002
(69752090)
26 1 5 2 0
65 RA RA NURUL HUDA SOAKONORA Galela selatan RA Swasta
Belum BAP
101282030011
(69898873)
24 5 4 1 0