Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
# Nama Lembaga Kecamatan Jenjang Status BAP NSM
(NPSN)
Siswa Guru Tendik Kelas Lab.
1 RA AL FALAH PANDANG-PANDANG Sinoa RA Swasta
Belum BAP
101273030009
(69958248)
28 3 1 2 0
2 ASADIYAH KALOLING CABANG 24 Gantarang keke MA Swasta
Belum BAP
131273030345
(69982809)
63 22 2 3 0
3 DARUL HIKMAH Gantarangkeke MA Swasta
Belum BAP
131273030347
(69993333)
33 7 1 2 0
4 MTS MAARIF NU BONTO TANGNGA Uluere MTS Swasta
Belum BAP
121273030033
(69993408)
38 10 1 3 0
5 MA HASYIM ASY`ARI Bantaeng MA Swasta
Belum BAP
131273030344
(69976528)
42 12 1 3 0
6 MAN BANTAENG Gantarang keke MA Negeri
Belum BAP
131173030004
(40320358)
256 43 6 12 0
7 MAS AL-MANSUR BIANGLOE Tompo bulu MA Swasta
Belum BAP
131273030021
(40320360)
180 21 1 7 0
8 MAS AL-MURAHAMAH BANYORANG Eremerasa MA Swasta
Belum BAP
131273030026
(40320365)
83 15 1 21 0
9 MAS ASADIYAH DAPOKO Eremerasa MA Swasta
Belum BAP
131273030027
(40320357)
237 19 3 9 0
10 MAS ASADIYAH ERENG-ERENG Tompobulu MA Swasta
Belum BAP
131273030023
(40320363)
105 7 4 5 1
11 MAS ASSADIYAH PATTIRO Eremerasa MA Swasta
Belum BAP
131273030025
(40320364)
28 14 2 3 0
12 MAS DDI MATTOANGING Bantaeng MA Swasta
Belum BAP
131273030016
(40320353)
284 20 1 11 0
13 MAS IHYA ULUMIDDIN Sinoa MA Swasta
Belum BAP
131273030020
(40320359)
88 20 2 4 2
14 MAS MAARIF BANYORANG Bissappu MA Swasta
Belum BAP
131273030022
(40320361)
48 18 4 3 0
15 MAS MAARIF CAMPAGALOE Bissappu MA Swasta
2021-04-06 08:59:23
131273030029
(40320356)
71 24 2 3 0
16 MAS MAARIF LASEPANG Bantaeng MA Swasta
Belum BAP
131273030017
(40320352)
200 26 7 10 2
17 MAS MAARIF PANAIKANG Bissappu MA Swasta
Belum BAP
131273030019
(40320355)
206 25 1 8 0
18 MAS MUHAMMADIYAH BANTAENG Bantaeng MA Swasta
2021-05-06 21:48:58
131273030014
(40320350)
171 20 1 8 3
19 MAS MUHAMMADIYAH ERENG-ERENG Eremerasa MA Swasta
Belum BAP
131273030024
(40320362)
61 20 2 3 0
20 MAS MUHAMMADIYAH PANAIKANG Bissappu MA Swasta
Belum BAP
131273030018
(40320354)
153 21 4 6 5
21 MAS NAHDLATUT THAWALIB TOMPONG Bantaeng MA Swasta
Belum BAP
131273030015
(40320351)
45 19 1 3 1
22 MAS SYEKH MUH JA FAR Eremerasa MA Swasta
2021-03-20 13:50:10
131273030343
(69941831)
45 7 1 3 1
23 MAS YAPNI BONTO TAPPALANG Eremerasa MA Swasta
Belum BAP
131273030028
(40318949)
45 14 1 3 0
24 MIN BANTAENG Sinoa MI Negeri
Belum BAP
111173030011
(60723574)
148 35 4 8 0
25 MIS AL-HIDAYAH LABBO Eremerasa MI Swasta
Belum BAP
111273030020
(69894764)
81 16 1 6 0
26 MIS AL-KHAIRAT BULO-BULOA Tompo bulu MI Swasta
Belum BAP
111273030019
(69894763)
97 15 1 6 0
27 MIS AL-WUTSQAA Eremerasa MI Swasta
Belum BAP
111273030016
(60723587)
24 17 1 6 0
28 MIS AS-SALAM Tompo bulu MI Swasta
Belum BAP
111273030018
(60723580)
97 22 1 5 0
29 MIS BIRING ERE Eremerasa MI Swasta
Belum BAP
111273030010
(60723586)
0 0 0 0 0
30 MIS BIRING ERE Tompo bulu MI Swasta
Belum BAP
111273030010
(60723586)
70 13 1 6 0
31 MIS CENDEKIA SAUKANG Gantarang keke MI Swasta
Belum BAP
111273030012
(60723576)
71 12 3 6 1
32 MIS DARUL FALAH DDI MATTOANGING Bantaeng MI Swasta
Belum BAP
111273030013
(60723571)
173 20 1 9 0
33 MIS DARUL ILMI Bissappu MI Swasta
Belum BAP
111273030021
(69941399)
34 12 1 6 0
34 MIS DARUL ILMY AL ISLAMI Eremerasa MI Swasta
Belum BAP
111273030015
(60723573)
40 14 2 5 0
35 MIS GUPPI BULU-BULU Tompobulu MI Swasta
Belum BAP
111273030006
(60723584)
72 19 1 6 0
36 MIS JAMPEA KALOLING Sinoa MI Swasta
Belum BAP
111273030008
(60723575)
0 0 0 0 0
37 MIS MAARIF BAKARAYAH Pajukukang MI Swasta
Belum BAP
111273030007
(60723579)
50 15 2 6 0
38 MIS MAARIF BATU LABBU Eremerasa MI Swasta
Belum BAP
111273030003
(60723583)
43 14 1 6 0
39 MIS MAARIF BIANGLOE Tompo bulu MI Swasta
Belum BAP
111273030005
(60723578)
72 13 3 6 0
40 MIS MAARIF BORONG KAPALA Eremerasa MI Swasta
Belum BAP
111273030001
(60723581)
94 14 1 6 0
41 MIS MAARIF CEDO Bantaeng MI Swasta
Belum BAP
111273030004
(60723570)
34 17 1 6 0
42 MIS MUHAMMADIYAH ERENG-ERENG Eremerasa MI Swasta
Belum BAP
111273030002
(60723582)
65 16 1 6 0
43 MIS NURUL AZMA TALA-TALA Bissappu MI Swasta
Belum BAP
111273030014
(60723572)
118 10 2 6 0
44 MIS YAPNI BONTO TAPPALANG Tompobulu MI Swasta
Belum BAP
111273030009
(60723585)
78 10 1 6 0
45 MTS MTSN BANTAENG Sinoa MTS Negeri
2021-04-19 12:41:25
121173030019
(40319899)
261 52 10 13 0
46 MTS MTSS AL-KHAIRAT BULO-BULOA Pajukukang MTS Swasta
Belum BAP
121273030029
(69895261)
31 14 1 3 0
47 MTS MTSS AL-MURAHAMAH BANYORANG Eremerasa MTS Swasta
Belum BAP
121273030017
(40319911)
100 18 3 4 0
48 MTS MTSS AL-MUTAALLIM Sinoa MTS Swasta
Belum BAP
121273030023
(40319902)
0 0 0 0 0
49 MTS MTSS ASADIYAH DAPOKO Eremerasa MTS Swasta
Belum BAP
121273030020
(40319897)
379 36 4 14 0
50 MTS MTSS ASADIYAH ERENG-ERENG Tompobulu MTS Swasta
Belum BAP
121273030004
(40319908)
163 14 4 7 2
51 MTS MTSS ASADIYAH PATTIRO Eremerasa MTS Swasta
Belum BAP
121273030009
(69726439)
33 12 1 2 0
52 MTS MTSS ASSADIYAH CAMPAGA Tompobulu MTS Swasta
Belum BAP
121273030012
(40319910)
25 10 1 3 0
53 MTS MTSS BIRING ERE Tompobulu MTS Swasta
Belum BAP
121273030028
(69895263)
56 5 1 2 0
54 MTS MTSS CENDEKIA SAUKANG Sinoa MTS Swasta
Belum BAP
121273030025
(69726440)
28 19 1 3 1
55 MTS MTSS DARUL ILMI AL-ISLAMY DONGKOKANG Eremerasa MTS Swasta
Belum BAP
121273030024
(40319898)
45 13 3 3 0
56 MTS MTSS DDI DARUN NAJAH Gantarang keke MTS Swasta
Belum BAP
121273030021
(40319901)
161 23 3 6 0
57 MTS MTSS DDI MATTOANGING Bantaeng MTS Swasta
Belum BAP
121273030013
(40319894)
332 21 1 14 1
58 MTS MTSS GUPPI BIANGLOE Tompo bulu MTS Swasta
Belum BAP
121273030015
(40319903)
246 24 2 8 2
59 MTS MTSS IHYA ULUMIDDIN Sinoa MTS Swasta
Belum BAP
121273030016
(40319900)
137 20 1 6 3
60 MTS MTSS MAARIF BANYORANG Bissappu MTS Swasta
Belum BAP
121273030002
(40319906)
43 12 2 3 1
61 MTS MTSS MAARIF LASEPANG Bantaeng MTS Swasta
Belum BAP
121273030005
(40319891)
372 36 7 15 3
62 MTS MTSS MAARIF PANAIKANG Bissappu MTS Swasta
Belum BAP
121273030014
(40319896)
130 22 1 6 0
63 MTS MTSS MAARIF PURORO Tompobulu MTS Swasta
Belum BAP
121273030007
(40319909)
83 22 4 5 1
64 MTS MTSS MAARIF TUMBEL GANI Bantaeng MTS Swasta
Belum BAP
121273030010
(40319893)
198 25 4 8 1
65 MTS MTSS MUHAMMADIYAH BANTAENG Bantaeng MTS Swasta
2021-05-07 20:12:16
121273030001
(40319890)
231 19 1 8 1
66 MTS MTSS MUHAMMADIYAH ERENG-ERENG Bissappu MTS Swasta
Belum BAP
121273030003
(40319907)
54 10 2 3 0
67 MTS MTSS MUHAMMADIYAH PANAIKANG Bissappu MTS Swasta
Belum BAP
121273030011
(40319895)
134 19 1 7 2
68 MTS MTSS NAHDATUL TAWALIB TOMPONG Bantaeng MTS Swasta
2021-05-06 03:29:58
121273030006
(40319892)
88 18 3 4 0
69 MTS MTSS PONPES MQ HASYIM ASYARI Pajukukang MTS Swasta
Belum BAP
121273030018
(40319904)
111 16 3 5 0
70 MTS MTSS RAODATUSSHALIHIN Bissappu MTS Swasta
Belum BAP
121273030026
(69788473)
48 10 1 3 0
71 MTS MTSS RIYADUS SHALIHIN Tompobulu MTS Swasta
Belum BAP
121273030027
(69895262)
114 21 1 6 0
72 MTS MTSS SINOA Sinoa MTS Swasta
2021-03-19 07:22:35
121273030008
(40319905)
77 20 1 5 0
73 MTS MTSS SYEKH MUHAMMAD JA FAR Eremerasa MTS Swasta
2021-03-20 15:55:53
121273030030
(69895264)
65 12 1 3 0
74 MTS MTSS YAPNI BONTO TAPPALANG Eremerasa MTS Swasta
Belum BAP
121273030022
(40319912)
47 10 1 3 0
75 MTS NURUL AL-IHSAN Bantaeng MTS Swasta
Belum BAP
121273030031
(69983278)
30 3 1 3 0
76 MTS NURUL ASADIYAH PARANG Eremerasa MTS Swasta
Belum BAP
121273030032
(69982791)
0 0 0 0 0
77 ONTO Bantaeng MI Swasta
Belum BAP
111273030022
(69983068)
57 7 1 3 0
78 RA RA AL WUSTQAA PUNGANRONG Bissappu RA Swasta
Belum BAP
101273030014
(69753022)
27 4 1 1 0
79 RA RA/BA/TA AL-IHSAN Bissappu RA Swasta
Belum BAP
101273030010
(69751312)
0 0 0 0 0
80 RA RA/BA/TA PERWANIDA I Bantaeng RA Swasta
Belum BAP
101273030002
(69751311)
70 7 1 4 0
81 RA RA/BA/TA PERWANIDA II BATEBALLA Pajukukang RA Swasta
Belum BAP
101273030004
(69751315)
57 6 1 4 0
82 RA RA/BA/TA PERWANIDA III DAMPANG Gantarang keke RA Swasta
Belum BAP
101273030005
(69751314)
0 0 0 0 0
83 RA RA/BA/TA PERWANIDA IV CAMPAGA LOE Bissappu RA Swasta
Belum BAP
101273030006
(69751313)
42 4 1 2 0
84 RA RA/BA/TA PERWANIDA VI BUKIT HARAPAN Tompobulu RA Swasta
Belum BAP
101273030008
(69751318)
40 6 1 2 0
85 RA RA/BA/TA PERWANIDA V KASSI LOE Tompobulu RA Swasta
Belum BAP
101273030007
(69751317)
31 6 1 2 0
86 RA RA MAARIF BATULABBU Tompobulu RA Swasta
Belum BAP
101273030013
(69753021)
35 3 1 2 0
87 RA RA NAIMAH TUMBEL GANI Bantaeng RA Swasta
Belum BAP
101273030003
(69753017)
30 4 1 2 0
88 RA RA NURUL ILMI SINOA Sinoa RA Swasta
Belum BAP
101273030012
(69753020)
43 3 1 2 0
89 RIYADUS SHALIHIN Tompobulu MA Swasta
Belum BAP
131273030342
(69894919)
64 18 1 3 0
90 YAPAKH BIRING ERE Eremerasa MA Swasta
Belum BAP
131273030346
(69983618)
39 6 1 3 0