Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Gorontalo Utara

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Anggrek 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
2 Atinggola 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
3 Gentuma Raya 0 0 1 0 2 0 1 0 4 4
4 Kwandang 0 0 6 0 1 0 1 0 8 8
5 Monano 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3
6 Sumalata 0 1 1 0 1 0 0 1 2 3
7 Tolinggula 1 0 1 0 1 0 0 0 3 3
8 Tomilito 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2
Total 2 1 12 1 7 0 3 2 24 26

Data Guru Kab/Kota Gorontalo Utara

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Gorontalo Utara

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Anggrek 0 0 67 77 0 0 0 0 67 77 144
2 Atinggola 0 0 58 60 64 55 0 0 122 115 237
3 Gentuma Raya 0 0 41 32 93 123 80 93 214 248 462
4 Kwandang 0 0 216 230 116 106 49 46 381 382 763
5 Monano 0 0 31 32 48 83 25 27 104 142 246
6 Sumalata 0 0 134 118 34 24 0 0 168 142 310
7 Tolinggula 10 25 42 32 84 47 0 0 136 104 240
8 Tomilito 0 1 0 0 19 10 0 0 19 11 30
Total 10 26 589 581 458 448 154 166 1.211 1.221 2.432

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Gorontalo Utara

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Gorontalo Utara

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Anggrek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Atinggola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Atinggola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gentuma Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0
5 Kwandang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0
6 Monano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
7 Sumalata 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tolinggula 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tomilito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.