Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Pahuwato

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Buntulia 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
2 Dengilo 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
3 Lemito 1 0 2 1 0 0 1 1 4 5
4 Marisa 1 0 0 0 2 0 1 0 4 4
5 Paguat 1 1 1 1 1 1 0 3 3 6
6 Patilanggio 1 0 2 0 1 0 1 0 5 5
7 Popayato 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3
8 Popayato Barat 1 0 4 0 2 0 1 0 8 8
9 Popayato Timur 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
10 Randangan 1 0 1 0 2 0 1 0 5 5
Total 7 1 13 2 10 1 7 4 37 41

Data Guru Kab/Kota Pahuwato

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Pahuwato

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Buntulia 0 0 0 0 123 140 51 66 174 206 380
2 Dengilo 0 23 26 24 0 0 0 0 26 47 73
3 Lemito 0 16 68 58 87 132 20 7 175 213 388
4 Marisa 12 29 0 0 165 112 8 13 185 154 339
5 Paguat 3 6 142 145 258 258 154 250 557 659 1.216
6 Patilanggio 0 12 75 53 30 28 8 9 113 102 215
7 Popayato 0 0 21 17 45 70 33 26 99 113 212
8 Popayato Barat 0 18 144 125 83 69 20 22 247 234 481
9 Popayato Timur 0 0 14 9 0 0 0 0 14 9 23
10 Randangan 0 42 93 73 169 168 67 85 329 368 697
Total 15 146 583 504 960 977 361 478 1.919 2.105 4.024

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Pahuwato

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Pahuwato

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Buntulia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0
2 Dengilo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lemito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
4 Marisa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
5 Paguat 4 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 17 0 0 1 0 0 11 2 0 1 0 0 23 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Patilanggio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0
7 Popayato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0
8 Popayato Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
9 Popayato Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Randangan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.