Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Bone Bolango

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Suwawa Tengah 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Bone 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2
7 Bonepantai 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2
8 Bone Raya 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
9 Botu Pingge 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3
10 Bulango Timur 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2
11 Bulawa 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
12 Kabila 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3
13 Kabila Bone 0 0 2 0 1 0 1 0 4 4
14 Suwawa Tengah 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
15 Tapa 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
16 Tilongkabila 0 0 0 0 2 1 0 1 2 3
17 Mootilango 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
Total 4 0 11 1 10 1 4 2 29 31

Data Guru Kab/Kota Bone Bolango

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Bone Bolango

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Suwawa Tengah 0 0 42 33 0 0 0 0 42 33 75
2 14 11 0 0 0 0 0 0 14 11 25
3 7 33 0 0 0 0 0 0 7 33 40
4 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 19
5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11
6 Bone 0 0 61 56 55 45 0 0 116 101 217
7 Bonepantai 0 0 32 33 77 99 0 0 109 132 241
8 Bone Raya 0 0 0 0 76 90 0 0 76 90 166
9 Botu Pingge 0 0 30 14 29 21 31 46 90 81 171
10 Bulango Timur 0 0 37 36 18 15 0 0 55 51 106
11 Bulawa 0 0 28 25 0 0 0 0 28 25 53
12 Kabila 0 0 152 135 62 35 42 65 256 235 491
13 Kabila Bone 0 0 113 102 76 61 17 50 206 213 419
14 Suwawa Tengah 0 0 0 0 101 101 0 0 101 101 202
15 Tapa 0 0 0 0 201 162 45 84 246 246 492
16 Tilongkabila 0 0 0 0 201 154 159 186 360 340 700
17 Mootilango 0 0 178 133 0 0 0 0 178 133 311
Total 21 74 673 567 896 783 294 431 1.884 1.855 3.739

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Bone Bolango

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Bone Bolango

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Suwawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bonepantai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bone Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Botu Pingge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
10 Bulango Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bulawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kabila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0
13 Kabila Bone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0
14 Suwawa Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Tapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0
16 Tilongkabila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 1 0 0 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Mootilango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.