Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Kota Manado

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Bunaken 4 1 3 1 3 0 3 2 13 15
2 Bunaken Kepulauan 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
3 Malalayang 2 0 1 0 0 0 0 0 3 3
4 Malayang 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Mapangat 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
6 Mapanget 6 0 2 0 1 0 1 0 10 10
7 Paal Dua 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Singkil 1 0 1 0 2 0 1 0 5 5
9 Tikala 5 0 2 0 1 0 0 0 8 8
10 Tuminting 6 1 2 0 1 1 1 2 10 12
11 Wanea 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2
12 Wenang 2 0 0 0 1 0 0 0 3 3
Total 30 2 13 1 10 1 6 4 59 63

Data Guru Kab/Kota Kota Manado

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Kota Manado

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Bunaken 43 74 405 279 466 701 41 95 955 1.149 2.104
2 Bunaken Kepulauan 18 10 23 23 0 0 0 0 41 33 74
3 Malalayang 4 12 85 86 0 0 0 0 89 98 187
4 Malayang 8 12 0 0 0 0 0 0 8 12 20
5 Mapangat 0 0 60 35 0 0 0 0 60 35 95
6 Mapanget 53 110 93 73 79 52 54 48 279 283 562
7 Paal Dua 11 10 0 0 0 0 0 0 11 10 21
8 Singkil 13 10 101 89 156 43 60 0 330 142 472
9 Tikala 71 153 114 89 51 32 0 0 236 274 510
10 Tuminting 78 106 442 456 56 38 520 820 1.096 1.420 2.516
11 Wanea 24 29 0 0 52 41 0 0 76 70 146
12 Wenang 7 26 0 0 34 26 0 0 41 52 93
Total 330 552 1.323 1.130 894 933 675 963 3.222 3.578 6.800

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Kota Manado

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Kota Manado

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Bunaken 11 1 1 0 0 0 18 0 0 1 0 0 35 16 5 3 0 0 31 0 0 1 0 0 18 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0
2 Bunaken Kepulauan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Malalayang 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Malayang 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mapangat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mapanget 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1 0
7 Paal Dua 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Singkil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
9 Tikala 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tuminting 8 2 3 1 0 1 22 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0
11 Wanea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Wenang 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.