Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Minahasa

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Kawangkoan 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2
2 Langowan Timur 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2
3 Mandolang 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2
4 Pineleng 2 1 1 0 1 0 1 1 5 6
5 Tombariri 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
6 Tondano Barat 1 0 1 0 1 0 0 0 3 3
7 Tondano Utara 2 0 1 0 1 0 1 0 5 5
Total 8 1 5 1 4 0 2 2 19 21

Data Guru Kab/Kota Minahasa

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Minahasa

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Kawangkoan 12 1 0 0 62 59 0 0 74 60 134
2 Langowan Timur 10 12 66 62 0 0 0 0 76 74 150
3 Mandolang 15 19 0 0 36 26 0 0 51 45 96
4 Pineleng 29 30 195 172 37 31 19 20 280 253 533
5 Tombariri 0 0 39 27 0 0 0 0 39 27 66
6 Tondano Barat 19 21 92 80 17 18 0 0 128 119 247
7 Tondano Utara 16 17 29 24 25 36 15 7 85 84 169
Total 101 100 421 365 177 170 34 27 733 662 1.395

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Minahasa

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Minahasa

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Kawangkoan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kawangkoan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Langowan Timur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mandolang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pineleng 3 0 0 0 0 0 22 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
6 Tombariri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tondano Barat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Tondano Utara 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.