Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Bolaang Mongondow

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Bilalang 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Bolaang 1 0 3 0 2 0 0 0 6 6
3 Bolaang Timur 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2
4 Dumoga 1 0 0 0 3 0 0 0 4 4
5 Dumoga Barat 7 0 0 0 0 0 1 0 8 8
6 Dumoga Tengah 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
7 Dumoga Utara 4 1 0 1 0 1 0 3 4 7
8 Lolak 3 1 0 1 0 0 1 2 4 6
9 Passi Barat 2 1 0 0 0 0 1 1 3 4
10 Sangtombolang 6 0 2 0 3 0 2 0 13 13
Total 26 3 5 2 9 1 7 6 47 53

Data Guru Kab/Kota Bolaang Mongondow

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Bolaang Mongondow

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Bilalang 11 29 0 0 0 0 0 0 11 29 40
2 Bolaang 0 14 99 72 25 17 0 0 124 103 227
3 Bolaang Timur 0 12 0 0 0 0 49 19 49 31 80
4 Dumoga 21 9 0 0 163 150 0 0 184 159 343
5 Dumoga Barat 100 129 0 0 0 0 54 79 154 208 362
6 Dumoga Tengah 0 0 0 0 21 13 39 21 60 34 94
7 Dumoga Utara 42 75 131 138 169 185 71 128 413 526 939
8 Lolak 7 58 102 114 123 119 36 26 268 317 585
9 Passi Barat 51 70 66 54 0 0 16 3 133 127 260
10 Sangtombolang 0 95 84 71 140 94 38 51 262 311 573
Total 232 491 482 449 641 578 303 327 1.658 1.845 3.503

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Bolaang Mongondow

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Bolaang Mongondow

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Bilalang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bolaang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bolaang Timur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 1 0 0
4 Dumoga 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dumoga Barat 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
6 Dumoga Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0
7 Dumoga Utara 4 2 0 0 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lolak 1 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
9 Passi Barat 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
10 Sangtombolang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
11 Sangtombolang 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.