Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Kota Palangkaraya

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Jekan Raya 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2 Sabangau 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
5 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10
6 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
7 Bukit Batu 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2
8 Jekan Raya 1 0 7 1 2 1 1 2 11 13
9 Pahandut 0 2 9 1 7 0 4 3 20 23
10 Sabangau 0 2 0 0 1 0 1 2 2 4
11 Arut Utara 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
Total 30 5 18 2 11 1 6 8 65 73

Data Guru Kab/Kota Kota Palangkaraya

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Kota Palangkaraya

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Jekan Raya 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 19
2 Sabangau 39 21 0 0 0 0 0 0 39 21 60
3 226 476 0 0 0 0 0 0 226 476 702
4 22 71 0 0 0 0 0 0 22 71 93
5 169 441 0 0 0 0 0 0 169 441 610
6 11 25 0 0 0 0 0 0 11 25 36
7 Bukit Batu 0 0 110 133 93 115 0 0 203 248 451
8 Jekan Raya 0 8 979 971 517 379 415 596 1.911 1.954 3.865
9 Pahandut 0 0 2.069 2.041 913 1.003 299 434 3.281 3.478 6.759
10 Sabangau 0 0 363 365 56 74 17 28 436 467 903
11 Arut Utara 0 0 138 102 0 0 0 0 138 102 240
Total 467 1.061 3.659 3.612 1.579 1.571 731 1.058 6.436 7.302 13.738

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Kota Palangkaraya

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Kota Palangkaraya

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Jekan Raya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sabangau 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 43 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 47 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bukit Batu 0 0 0 0 0 0 14 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jekan Raya 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 6 7 0 1 0 27 0 0 1 0 0 18 6 0 0 2 0 34 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
9 Pahandut 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 102 24 0 6 0 0 21 0 0 1 0 0 47 4 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 37 3 0 1 0 0
10 Sabangau 0 0 0 0 0 0 24 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
11 Arut Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.