Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Pulang Pisau

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Banama Tingang 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
2 Jabiren Raya 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 Kahayan Hilir 3 1 3 1 2 1 1 3 9 12
4 Kahayan Kuala 12 1 15 0 5 0 3 1 35 36
5 Maliku 4 1 1 1 1 1 0 3 6 9
6 Pandih Batu 1 0 1 0 2 0 0 0 4 4
7 Sebangau Kuala 0 0 1 0 1 0 1 0 3 3
Total 21 3 22 2 11 2 5 7 59 66

Data Guru Kab/Kota Pulang Pisau

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Pulang Pisau

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Banama Tingang 0 0 13 12 0 0 0 0 13 12 25
2 Jabiren Raya 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5
3 Kahayan Hilir 6 51 262 252 169 191 134 191 571 685 1.256
4 Kahayan Kuala 151 211 667 567 251 284 127 156 1.196 1.218 2.414
5 Maliku 25 84 126 155 84 133 118 176 353 548 901
6 Pandih Batu 0 14 13 23 47 59 0 0 60 96 156
7 Sebangau Kuala 0 0 42 48 49 48 44 39 135 135 270
Total 182 365 1.123 1.057 600 715 423 562 2.328 2.699 5.027

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Pulang Pisau

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Pulang Pisau

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Banama Tingang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jabiren Raya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kahayan Hilir 4 0 0 0 0 0 18 3 0 0 0 0 11 0 3 0 0 0 20 0 0 1 0 0 6 3 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
4 Kahayan Kuala 15 9 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 64 50 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 38 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 2 0 0
5 Maliku 1 4 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 2 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pandih Batu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sebangau Kuala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.