Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Barito Utara

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Gunung Timang 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
2 Lahei 1 1 1 0 1 0 1 1 4 5
3 Lahei Barat 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
4 Montallat 0 0 2 0 1 0 0 0 3 3
5 Teweh Baru 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Teweh Baru 2 0 2 0 1 0 1 0 6 6
7 Teweh Selatan 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
8 Teweh Tengah 2 1 2 1 2 1 0 3 6 9
Total 6 2 11 1 5 1 2 4 24 28

Data Guru Kab/Kota Barito Utara

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Barito Utara

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Gunung Timang 0 0 77 77 0 0 0 0 77 77 154
2 Lahei 7 60 156 147 115 105 13 8 291 320 611
3 Lahei Barat 0 0 112 99 0 0 0 0 112 99 211
4 Montallat 0 0 73 56 13 17 0 0 86 73 159
5 Teweh Baru 6 7 0 0 0 0 0 0 6 7 13
6 Teweh Baru 29 62 46 40 39 28 9 6 123 136 259
7 Teweh Selatan 0 0 51 44 0 0 0 0 51 44 95
8 Teweh Tengah 39 123 696 650 479 458 225 457 1.439 1.688 3.127
Total 81 252 1.211 1.113 646 608 247 471 2.185 2.444 4.629

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Barito Utara

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Barito Utara

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Gunung Timang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lahei 2 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0
3 Lahei Barat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Montallat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Teweh Baru 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Teweh Baru 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
7 Teweh Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Teweh Tengah 7 0 0 0 0 0 32 0 0 1 0 0 20 0 0 1 0 0 26 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.