Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

Madrasah

Data Lembaga Kab/Kota Kotawaringin Timur

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Total
1 Antang Kalang 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
2 Baamang 5 0 2 0 3 0 1 0 11 11
3 Cempaga 0 1 2 0 1 0 0 1 3 4
4 Cempaga Hulu 0 0 2 0 1 0 0 0 3 3
5 Kota Besi 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2
6 Mentawa Baru/ketapang 6 1 1 1 3 1 1 3 11 14
7 Mentaya Hilir Selatan 2 0 5 1 2 0 2 1 11 12
8 Mentaya Hilir Utara 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
9 Mentaya Hulu 1 0 2 0 1 0 0 0 4 4
10 Parenggean 0 0 1 0 2 0 1 0 4 4
11 Pulau Hanaut 1 0 6 0 1 0 0 0 8 8
12 Seranau 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
13 Telaga Antang 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
14 Telawang 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
15 Teluk Sampit 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2
Total 16 2 27 2 18 1 5 5 66 71

Data Guru Kab/Kota Kotawaringin Timur

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Siswa Kab/Kota Kotawaringin Timur

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
1 Antang Kalang 0 0 122 125 0 0 0 0 122 125 247
2 Baamang 6 78 222 177 74 149 0 55 302 459 761
3 Cempaga 0 0 246 225 21 24 0 0 267 249 516
4 Cempaga Hulu 0 0 134 113 38 24 0 0 172 137 309
5 Kota Besi 0 11 0 0 42 32 0 0 42 43 85
6 Mentawa Baru/Ketapang 188 259 321 321 833 726 307 478 1.649 1.784 3.433
7 Mentaya Hilir Selatan 0 24 207 185 272 302 136 133 615 644 1.259
8 Mentaya Hilir Utara 0 0 75 61 0 0 0 0 75 61 136
9 Mentaya Hulu 0 7 85 71 42 53 0 0 127 131 258
10 Parenggean 0 0 177 183 52 88 30 22 259 293 552
11 Pulau Hanaut 0 13 158 154 85 92 0 0 243 259 502
12 Seranau 0 0 44 44 0 0 0 0 44 44 88
13 Telaga Antang 0 0 0 0 23 63 0 0 23 63 86
14 Telawang 0 0 0 0 7 5 0 0 7 5 12
15 Teluk Sampit 0 0 66 74 24 45 0 0 90 119 209
Total 194 392 1.857 1.733 1.513 1.603 473 688 4.037 4.416 8.453

Data Tenaga Kependidikan Kab/Kota Kotawaringin Timur

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA Jumlah
Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Nasional Sarana dan Prasarana Kab/Kota Kotawaringin Timur

# Nama Kecamatan RA MI MTs MA
Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta
R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus R.Kelas Perpus
Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Antang Kalang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Baamang 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
3 Cempaga 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cempaga Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kota Besi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mentawa Baru/ketapang 37 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 26 0 0 1 0 0 25 6 0 1 0 0 24 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0
7 Mentaya Hilir Selatan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 4 1 0 0 13 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 1 0 0
8 Mentaya Hilir Utara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mentaya Hulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Parenggean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Pulau Hanaut 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Seranau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Telaga Antang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Telawang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Teluk Sampit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.