Tabel data status kepegawaian Guru

PNSNON-PNSTOTAL
<S1S1S2S3SUB TOTAL<S1S1S2S3SUB TOTAL
No.PROVINSIPNSNON-PNSTOTAL
<S1S1S2S3SUB TOTAL<S1S1S2S3SUB TOTAL