Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Donggo

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MI MIS AL IKHLAS MI Swasta
Belum BAP
111252060038 109 0 0 0
2 MI MIS MI AL - NUR DORIDUNGGA MI Swasta
Belum BAP
111252060043 51 0 0 0
3 MI MIS MIS AL MUTHMAINNAH MI Swasta
Belum BAP
111252060046 82 0 0 0
4 MI MIS MIS PALAMA MI Swasta
Belum BAP
111252060037 89 0 0 0
5 MI MIS MIS SAMPUNGU MI Swasta
Belum BAP
111252060041 127 0 0 0
6 MI MIS PUNTI MI Swasta
Belum BAP
111252060036 62 0 0 0
7 MTS MTSS AL IKHLAS DONGGO MTS Swasta
Belum BAP
121252060021 163 0 0 0
8 MTS MTSS MPILI MTS Swasta
Belum BAP
121252060046 50 0 0 0
9 MTS MTSS MTS AL - NUR DORIDUNGGA MTS Swasta
Belum BAP
121252060026 39 0 0 0
10 MTS MTSS PUNTI MTS Swasta
Belum BAP
121252060020 68 0 0 0
11 RA RA/BA/TA AL - IKHLAS MANGGE NAE RA Swasta
Belum BAP
101252060031 57 0 0 0