Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Alas

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MI MIS ALAS MI Swasta
2021-01-01 14:06:33
111252040011 184 0 0 0
2 MTS MTSN 3 SUMBAWA MTS Negeri
2021-01-02 14:54:37
121152040003 469 0 0 0
3 MTS MTSS NW ALAS MTS Swasta
2020-12-11 10:40:15
121252040004 83 0 0 0