Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Kopang

# Nama Lembaga Jenjang Status Last Update NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 RA ADDINUL ISLAM RA Swasta
1 1 2 0
2 MTS Al Anshory Qamarul Huda MTS Swasta
29 Dec 2019
69727708 63 18 4 1
3 MTS Al-Fathiyah Kongpati MTS Swasta
50222823 35 1 6 0
4 RA Al-Ijtihad Gunung Borok RA Swasta
69885699 1 6 2 0
5 RA Al Ikhlas Al Islamy RA Swasta
21 Jul 2019
69772866 56 9 4 0
6 MTS Al Jamil Bare Eleh MTS Swasta
30 Nov 2019
50222825 119 12 12 0
7 MA Al-Jamil Bare Eleh MA Swasta
01 Jan 2020
69727844 69 16 5 0
8 RA Al Muhtadin RA Swasta
21 Jul 2019
69885702 24 7 2 0
9 MA Al-Qamaruddien NW Talun Ambon MA Swasta
17 Dec 2019
69975856 20 2 5 0
10 MI Assholihiyah MI Swasta
21 Feb 2020
69754689 74 9 6 0
11 MTS Assholihiyah MTS Swasta
21 Dec 2019
50222824 124 17 6 0
12 MA Assholihiyah Al Ma`arif Lopan MA Swasta
29 Dec 2019
69754397 66 16 6 0
13 RA Assirajudin RA Swasta
21 Jul 2019
69772864 71 5 2 0
14 RA Babul Khair RA Swasta
69750245 1 2 3 0
15 MI Babul Khair Semparu MI Swasta
24 Feb 2020
60721705 173 11 10 0
16 MI Badaruddin Qamarul Huda Pengkores MI Swasta
15 Dec 2019
60721706 97 7 9 1
17 MTS Darul Abidin Nw Lendang Ara MTS Swasta
22 Dec 2019
50222826 97 21 13 0
18 MA Darul Abidin NW Lendang Ara MA Swasta
15 Dec 2019
69975852 58 19 17 0
19 RA Darul Abror Nw RA Swasta
21 Jul 2019
69885700 27 8 4 0
20 MTS Darul Abror Nw Enjer MTS Swasta
23 Dec 2019
69956005 129 15 10 0
21 MA Darul Hamidiy Nw Iwan MA Swasta
18 Feb 2020
50222463 315 17 7 2
22 MI Darul Hamidiy Nw Iwan MI Swasta
21 Jul 2019
69854324 55 10 6 0
23 MTS Darul Hamidiy Nw Iwan MTS Swasta
30 Dec 2019
69728107 83 20 6 0
24 MA Darul Mahmudien Nw MA Swasta
02 Jan 2020
50222462 342 37 14 1
25 MI Darul Mahmudien Nw MI Swasta
10 Dec 2019
60721704 97 11 6 0
26 MTS Darul Mahmudien Nw MTS Swasta
69727742 69 15 6 0
27 RA Darul Mahmudin Nw Montong Gamang RA Swasta
21 Jul 2019
69971393 45 4 4 0
28 MI Darul Ulum Ngorok MI Swasta
13 Dec 2019
60721696 117 14 6 1
29 MA Darussholihin Nw Darmaji MA Swasta
20 Dec 2019
50222464 159 24 12 2
30 MI Darussholihin Sabi MI Swasta
15 Nov 2019
69819656 56 8 6 0
31 MTS Darussholohin NW MTS Swasta
16 Dec 2019
69727706 130 16 7 0
32 RA Darussyafiiyah RA Swasta
69770155 38 5 2 0
33 RA Hidayatussalihin Nw Lanji RA Swasta
69865348 14 3 4 0
34 MI Hidayatusshalihin Nw Lanji MI Swasta
15 Nov 2019
69754691 80 11 6 1
35 RA Hikmatul Auliya Nw Sairan RA Swasta
1 1 0 0
36 MA MA DARUL ABROR NW ENJER MA Swasta
17 Dec 2019
69955765 109 13 12 0
37 MTS Madinatul `ulum Nw Mumbang MTS Swasta
22 Dec 2019
69956007 120 11 5 3
38 MA Ma Madinatul Ulum Nw Mumbang MA Swasta
22 Dec 2019
69883297 174 10 6 0
39 MA Manba`ul Bayan Lingkung MA Swasta
24 Dec 2019
69849483 75 7 3 0
40 MTS Manbaul Bayan Lingkung MTS Swasta
09 Dec 2019
69726730 98 11 5 0
41 MA Ma Nw Bebuak MA Swasta
27 Dec 2019
69728500 37 14 3 0
42 MTS Miftahul Ali MTS Swasta
05 Dec 2019
69956006 58 13 3 0
43 MTS Miftahussaadah MTS Swasta
10 Dec 2019
69727707 59 17 3 1
44 MI MI NW Bebuak MI Swasta
28 Dec 2019
60721700 98 9 7 0
45 MI MI NW DASAN BARU MI Swasta
22 Nov 2019
60721701 135 10 6 0
46 MI MI NW Pertanian MI Swasta
21 Jul 2019
60721702 83 11 8 0
47 MI Mi Nw Ramus Bual MI Swasta
21 Jul 2019
60721694 79 8 20 0
48 MTS Mts Sa Ypp Assalamah Nw Sairan MTS Swasta
18 Feb 2020
69822457 61 13 4 0
49 MTS MTsS NW Mertak Nao MTS Swasta
21 Jul 2019
50222822 98 1 7 0
50 RA Nurul Hidayah Montong Gamang RA Swasta
1 1 0 0
51 MI Nurul Hidayah Nw Bisok Bokah MI Swasta
21 Jul 2019
69754686 63 11 6 0
52 MA Nurul Jamaah MA Swasta
14 Dec 2019
69754398 15 8 3 0
53 MI Nurul Jamaah MI Swasta
18 Feb 2020
69728429 79 13 6 0
54 MTS Nurul Jamaah MTS Swasta
14 Nov 2019
69853272 16 14 3 0
55 RA Nurul Jamaah RA Swasta
69885701 18 4 2 0
56 MTS Nurul Jihad Nw Talun Ambon MTS Swasta
69788444 41 1 4 0
57 MTS Nurul Yaqin Nw Bual MTS Swasta
30 Dec 2019
50222827 58 11 4 0
58 MA Nurussa`adatain Nw Gonjong MA Swasta
02 Jan 2020
69941788 156 8 6 0
59 MI Nurussa`adatain Nw Gonjong MI Swasta
13 Sep 2019
69728625 108 14 9 0
60 MTS Nurussa`adatain Nw Gonjong MTS Swasta
18 Feb 2020
69734308 349 14 7 0
61 MI Nw Assirajudin Montong Gamang MI Swasta
21 Jul 2019
69854325 64 9 6 0
62 MTS Nw Bebuak MTS Swasta
21 Jul 2019
69734307 96 18 6 0
63 MA Nw Jelojok Kopang MA Swasta
02 Jan 2020
69727843 95 18 7 0
64 MTS NW Jelojok Kopang MTS Swasta
25 Dec 2019
69727705 176 19 10 1
65 MI Nw Kenawa Dasan Baru MI Swasta
21 Dec 2019
60721693 134 10 7 0
66 MI Nw Lendang Ara MI Swasta
25 Nov 2019
60721698 86 8 6 0
67 MI Nw Lingkung MI Swasta
15 Nov 2019
69754690 109 15 6 0
68 MA Nw Mertak Nao MA Swasta
15 Dec 2019
69728205 90 20 4 0
69 MI Nw Mertak Nao MI Swasta
02 Jan 2020
60721695 127 1 6 0
70 MI Nw Monggas MI Swasta
18 Feb 2020
60721697 107 15 7 0
71 MI Nw Mumbang Montong Gamang MI Swasta
10 Oct 2019
69754553 104 11 7 0
72 MI Nw Penimpoh MI Swasta
27 Sep 2019
60721699 98 10 6 0
73 MA Nw Peseng MA Swasta
15 Sep 2019
69728499 103 1 14 0
74 MI Nw Peseng MI Swasta
25 Dec 2019
69754688 152 9 12 0
75 MTS Nw Peseng MTS Swasta
22 Feb 2020
69728108 338 19 7 2
76 MI Nw Puyung Kopang MI Swasta
13 Sep 2019
69854326 71 9 6 0
77 MI NW Sairan MI Swasta
21 Jul 2019
69754687 89 10 6 1
78 MI Nw Talon Ambon MI Swasta
19 Feb 2020
60721703 61 12 15 0
79 RA RA DARUL FIKRI LINGKUNG RA Swasta
07 Nov 2019
69975728 27 2 2 0
80 RA Ra Darul Hamidi Iwan RA Swasta
21 Jul 2019
69770143 49 1 2 0
81 RA RA Madinatul Ulum NW Mumbang RA Swasta
69975726 32 1 2 0
82 RA Ra Nurul Jihad Nw Talun Ambon RA Swasta
69898649 1 1 0 0
83 RA Yaa Bunayya RA Swasta
69750246 1 1 0 0

*) Update blok warna hijau adalah lembaga yang sudah melakukan update, dengan jumlah siswa yang update minimal sejumlah semester sebelumnya.
Formula ini bersifat sementara, karena belum ada Dokumen BAP (Berita Acara Pendataan) dari lembaga (--masih pengembangan) terhadap data yang sudah final.