Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Praya Barat

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 RA AL-ABBASIYAH REMITAN RA Swasta
Belum BAP
101252020206 0 0 0 0
2 RA AL-MA`ARIF AL-RUSNANIYAH RA Swasta
Belum BAP
101252020264 0 0 0 0
3 RA DARUL MUHIMMAH RA Swasta
Belum BAP
101252020033 0 0 0 0
4 RA DARUL MUTTAQIN NW LENDANG RE RA Swasta
2020-12-24 06:19:00
101252020234 38 0 0 0
5 RA EL-HAKIM RA Swasta
Belum BAP
101252020029 0 0 0 0
6 MA MAS AL HAFIZIAH MASJURING MA Swasta
2020-12-20 22:52:06
131252020049 66 0 0 0
7 MA MAS DARUL MUTTAQIEN NW PENUJAK MA Swasta
2020-12-24 06:19:00
131252020054 70 0 0 0
8 MA MAS DARUT THAYYIBIN MA Swasta
2020-12-21 11:11:05
131252020055 57 0 0 0
9 MA MAS FAJRUL HIDAYAH MA Swasta
2020-12-28 13:58:15
131252020052 34 0 0 0
10 MA MAS HUJJATUL ISLAMIYAH ATTAJDIYAH MA Swasta
2020-12-23 05:47:32
131252020146 47 0 0 0
11 MA MAS MA AL-MAARIF NU TAKLIMUSSIBYAN MA Swasta
2020-12-24 12:17:27
131252020048 78 0 0 0
12 MA MAS MAMBAUL ULUM ULUM KABUL MA Swasta
Belum BAP
131252020142 84 0 0 0
13 MA MAS NURUL MUHSININ BATUJAI MA Swasta
Belum BAP
131252020050 46 0 0 0
14 MA MAS RIYADUL ANWAR KATENG MA Swasta
2020-12-22 11:10:16
131252020051 38 0 0 0
15 MA MAS SALMAN AL FARISI MA Swasta
2020-12-18 05:38:50
131252020057 47 0 0 0
16 MA MAS SULLAMUL MAAD MA Swasta
2020-12-21 23:59:05
131252020053 57 0 0 0
17 MI MI MANBA`UL AL-MAARIF BURAS MI Swasta
2020-12-24 06:19:00
111252020292 53 0 0 0
18 MI MIS AL-HAFIZIAH MASJURING MI Swasta
2020-12-21 04:59:09
111252020024 84 0 0 0
19 MI MIS AL-MAARIF AL-ABBASIYAH REMITAN MI Swasta
2020-12-24 18:59:21
111252020043 102 0 0 0
20 MI MIS AL-MAARIF AL-AJLA BOTIK MI Swasta
2020-12-21 18:29:42
111252020275 68 0 0 0
21 MI MIS AL MAARIF ISLAHUDDINY MI Swasta
2020-12-12 22:21:33
111252020040 120 0 0 0
22 MI MIS AL-MAARIF NURUL KHAIR SADANG MI Swasta
2020-12-21 11:11:05
111252020273 62 0 0 0
23 MI MIS AL MAARIF RAUDATUL MUTTAQIN MI Swasta
2020-12-18 17:29:56
111252020277 65 0 0 0
24 MI MIS ALMAARIF RUJAK NGALUN MI Swasta
2020-12-21 23:59:05
111252020036 104 0 0 0
25 MI MIS AL-MADANI MI Swasta
2020-12-21 23:59:05
111252020279 71 0 0 0
26 MI MIS DARUL ISHLAHUL UMMAH MI Swasta
2020-12-20 16:39:36
111252020025 107 0 0 0
27 MI MIS DARUL MUTTAQIN NW MI Swasta
2020-12-21 23:59:05
111252020026 50 0 0 0
28 MI MIS FAJRUL HIDAYAH BATUJAI MI Swasta
2020-12-21 23:59:05
111252020027 243 0 0 0
29 MI MIS HUJJATUL ISLAMIYAH AL MAARIF MI Swasta
2020-12-24 06:19:00
111252020039 50 0 0 0
30 MI MIS MADINATUNNAJAH MI Swasta
2020-12-24 12:17:27
111252020042 67 0 0 0
31 MI MIS MIFTAHUL FALAH MI Swasta
2020-12-21 23:59:05
111252020028 59 0 0 0
32 MI MIS MIKRAJUSSIBYAN MI Swasta
2020-12-21 23:59:05
111252020029 94 0 0 0
33 MI MIS NURUL HAFIZIAH MI Swasta
2020-12-31 16:40:49
111252020038 34 0 0 0
34 MI MIS NURUL IMAN KATENG MI Swasta
2020-12-16 12:44:31
111252020030 98 0 0 0
35 MI MIS NURUL ISLAHIL ISLAMI KATENG MI Swasta
2020-12-16 19:12:26
111252020031 142 0 0 0
36 MI MIS NURUL MUHSININ BATUJAI MI Swasta
Belum BAP
111252020041 81 0 0 0
37 MI MIS NURUL MUJAHIDIN SELONG BLANAK MI Swasta
2020-12-21 04:59:09
111252020035 124 0 0 0
38 MI MIS RAUDATUL HIKMAH NW MI Swasta
2020-12-22 11:10:16
111252020044 63 0 0 0
39 MI MIS SALAMATUL UMMAH MI Swasta
2020-12-23 05:47:32
111252020032 124 0 0 0
40 MI MIS SALMAN AL-FARISI MI Swasta
Belum BAP
111252020037 25 0 0 0
41 MI MIS SULLAMUL MAAD PENUJAK MI Swasta
Belum BAP
111252020033 87 0 0 0
42 MI MIS TAKLIMUSSIBYAN BONDER MI Swasta
2020-12-21 23:59:05
111252020034 137 0 0 0
43 MTS MTSS AL-HAFIZIAH MASJURING MTS Swasta
2020-12-24 06:19:00
121252020027 108 0 0 0
44 MTS MTSS AL MAARIF NU TA LIMUSSIBYAN MTS Swasta
2020-12-22 05:04:11
121252020037 294 0 0 0
45 MTS MTSS DARUL ISLHAHUL UMMAH MTS Swasta
2020-12-28 02:00:25
121252020039 44 0 0 0
46 MTS MTSS DARUL MUTTAQIEN NW PENUJAK MTS Swasta
2020-12-20 16:39:36
121252020028 105 0 0 0
47 MTS MTSS DARUT THAYYIBIN MTS Swasta
2020-12-21 18:29:42
121252020040 97 0 0 0
48 MTS MTSS FAJRUL HIDAYAH BATUJAI MTS Swasta
2020-12-29 08:18:37
121252020029 229 0 0 0
49 MTS MTSS HABIB HANAN SELAO KATENG MTS Swasta
2020-12-18 05:38:50
121252020250 68 0 0 0
50 MTS MTSS MADINATUNNAJAH JOWET MTS Swasta
2020-12-23 05:47:32
121252020042 59 0 0 0
51 MTS MTSS MIFTAHUL FALAH MTS Swasta
2020-12-21 23:59:05
121252020030 24 0 0 0
52 MTS MTSS MI NURUL MUJAHIDIN SELONG BLANAK MTS Swasta
2020-12-20 16:39:36
121252020034 131 0 0 0
53 MTS MTSS NURUL IMAN KATENG MTS Swasta
2020-12-16 05:30:44
121252020031 32 0 0 0
54 MTS MTSS NURUL ISHLAHIL ISLAMI MTS Swasta
2020-12-16 12:44:31
121252020032 58 0 0 0
55 MTS MTSS NURUL MUHSININ MTS Swasta
Belum BAP
121252020033 91 0 0 0
56 MTS MTSS NURUL QOLBI SETANGGOR MTS Swasta
2020-12-18 05:38:50
121252020284 0 0 0 0
57 MTS MTSS RIYADLUL ANWAR MTS Swasta
2020-12-27 18:58:01
121252020035 56 0 0 0
58 MTS MTSS SALMAN AL-FARISI MTS Swasta
2020-12-21 18:29:42
121252020038 33 0 0 0
59 MTS MTSS SA MI RAJUSSIBYAN NW MTS Swasta
2020-12-18 05:38:50
121252020041 76 0 0 0
60 MTS MTSS SULLAMUL MAAD AL-MAARIF PENUJAK MTS Swasta
2020-12-18 12:10:33
121252020036 136 0 0 0
61 MTS MTSS TAHFIZUL QURAN MTS Swasta
2020-12-28 02:00:25
121252020251 123 0 0 0
62 RA NURRAHMAN PELAH RA Swasta
2020-12-15 12:07:31
101252020347 25 0 0 0
63 RA NURUL HAFIZIAH RA Swasta
2020-12-24 06:19:00
101252020082 22 0 0 0
64 RA NURUL KHAER AMAR MA RUF NAHI MUNGKAR RA Swasta
2020-11-30 02:56:48
101252020031 57 0 0 0
65 RA NURUL MUJAHIDIN RA Swasta
Belum BAP
101252020096 0 0 0 0
66 MA NURUL MUJAHIDIN SELONG BELANAK MA Swasta
2020-12-21 04:59:09
131252020056 75 0 0 0
67 RA RA. AL-MA’ARIF DARUSSALAM EMBUNG TANGAR RA Swasta
Belum BAP
101252020282 60 0 0 0
68 RA RA AL-MA ARIF MIFTAHUL MA ARIF SADANG RA Swasta
2020-12-23 12:26:11
101252020055 48 0 0 0
69 RA RA AL-MA ARIF NU JOGOR RA Swasta
2020-11-26 09:11:02
101252020201 70 0 0 0
70 RA RA. AL-MAARIF NU ULARNAGA RA Swasta
2020-12-21 23:59:05
101252020217 22 0 0 0
71 RA RA AL-MA`ARIF SETIA BAKTI RA Swasta
2020-12-22 11:10:16
101252020255 27 0 0 0
72 RA RA AL-MA ARIF ULUMUT THOYYIBAH RA Swasta
2020-11-24 15:30:49
101252020238 23 0 0 0
73 RA RA AL-MANSYURIAH AL-MA ARIF RA Swasta
Belum BAP
101252020030 0 0 0 0
74 RA RA/BA/TA HUJJATUL ISLAMIYAH RA Swasta
2020-12-24 06:19:00
101252020223 35 0 0 0
75 RA RA/BA/TA NURUL MUHSININ BATUJAI RA Swasta
2020-12-20 04:15:04
101252020202 70 0 0 0
76 RA RA DARUL HIKMAH DAREK RA Swasta
2020-12-10 22:41:57
101252020079 75 0 0 0
77 RA RA MELATI RA Swasta
2020-12-20 10:08:34
101252020294 72 0 0 0
78 RA RA. NURUL IMAN KATENG RA Swasta
2020-11-23 20:59:26
101252020340 35 0 0 0
79 RA RA RA AL-HIKAM NW PRESAK RA Swasta
2020-12-22 11:10:16
101252020233 42 0 0 0
80 RA RA. RAUDLATUL MUTTAQIN RA Swasta
2020-12-21 11:11:05
101252020253 21 0 0 0
81 MTS RAUDHATUL HIKAM NW MTS Swasta
2020-12-24 06:19:00
121252020262 55 0 0 0