Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Praya Barat

# Nama Lembaga Jenjang Status Last Update NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 RA Al-Abbasiyah Remitan RA Swasta
1 1 0 0
2 MA Al-Hafiziah Masjuring MA Swasta
Belum Update
69755322 1 19 5 0
3 MI Al-Hafiziah Masjuring MI Swasta
Belum Update
69727534 1 11 13 0
4 MTS Al-Hafiziah Masjuring MTS Swasta
Belum Update
50222840 1 19 11 0
5 MI Al-Ma`arif Al-Abbasiyah Remitan MI Swasta
Belum Update
69819655 1 1 6 0
6 MI Al-Ma`arif Al-Ajla Botiq MI Swasta
Belum Update
69819665 1 1 6 0
7 RA Al-Ma`Arif Al-Rusnaniyah RA Swasta
1 1 0 0
8 MI Al Maarif Islahuddiny MI Swasta
Belum Update
60721716 1 17 2 0
9 RA Al Maarif Miftahul Ulum RA Swasta
69854693 1 1 0 0
10 MI Al-Ma`arif Nurul Khair MI Swasta
Belum Update
69819664 1 12 6 0
11 MA Al Maarif Nu Taklimussibyan MA Swasta
Belum Update
60729936 1 21 14 0
12 RA Al-Ma`arif Nu Ularnaga RA Swasta
Belum Update
69885714 1 3 2 0
13 MI Al Maarif Raudatul Muttaqin MI Swasta
Belum Update
69755895 1 8 6 0
14 RA Al Maarif Ulumuttayyibah RA Swasta
Belum Update
69865340 1 5 2 0
15 MI Al-Madani MI Swasta
Belum Update
69819667 1 12 6 0
16 MI Al Ma`rif Rujak Ngalun MI Swasta
Belum Update
69753880 1 11 6 0
17 MI Darul Ishlahul Ummah MI Swasta
Belum Update
69854327 1 10 6 0
18 MTS Darul Islahul Ummah MTS Swasta
Belum Update
50222845 1 16 1 0
19 RA Darul Muhimmah RA Swasta
1 1 0 0
20 MA Darul Muttaqien Nw Penujak MA Swasta
Belum Update
69728197 1 16 4 0
21 MTS Darul Muttaqien Nw Penujak MTS Swasta
Belum Update
69727696 1 17 8 0
22 MI Darul Muttaqin Nw MI Swasta
Belum Update
69726241 1 11 2 0
23 MTS Darut Thayyibin MTS Swasta
Belum Update
69727200 1 15 5 0
24 MA Darut Thayyibin Bungajam Batujai MA Swasta
Belum Update
50220250 1 14 3 0
25 RA El-Hakim RA Swasta
1 1 0 0
26 MA Fajrul Hidayah Al-Ma`arif MA Swasta
Belum Update
69755323 1 14 7 2
27 MTS Fajrul Hidayah Al-Ma`arif Batujai MTS Swasta
Belum Update
50222841 1 23 7 0
28 MI Fajrul Hidayah Batujai MI Swasta
Belum Update
69725779 1 15 13 0
29 MTS Habib Hanan Selao Kateng MTS Swasta
Belum Update
69788446 1 12 8 0
30 RA Hujjatul Islamiyah RA Swasta
69750254 1 1 0 0
31 MI Hujjatul Islamiyah Al Maarif MI Swasta
Belum Update
69725780 1 10 7 0
32 MI Madinatunnajah MI Swasta
Belum Update
69727537 1 12 0 0
33 MTS Madinatunnajah Jowet MTS Swasta
Belum Update
50222846 1 16 3 0
34 MA Ma Hujjatul Islamiyah Attajdiyah MA Swasta
Belum Update
69883298 1 9 5 0
35 MA Manbaul Ulum Kabul MA Swasta
Belum Update
69788197 1 17 3 0
36 RA Melati RA Swasta
Belum Update
69865352 1 7 3 0
37 MI Miftahul Falah Mangkung MI Swasta
Belum Update
69854328 1 10 6 0
38 MTS Miftahul Falah Mangkung MTS Swasta
Belum Update
69734224 1 21 3 0
39 MI Mikrajussibyan Nw Selanglet MI Swasta
Belum Update
69725595 56 13 6 0
40 MI MI Manba'ul Al-Maarif Buras MI Swasta
Belum Update
69975767 1 4 0 0
41 MI MI Nurul Hafiziah MI Swasta
Belum Update
60721715 1 1 0 0
42 MTS MTs Raudhatul Hikam NW MTS Swasta
Belum Update
69956004 1 7 3 0
43 RA Nurul Hafiziah RA Swasta
1 1 0 0
44 MI Nurul Iman Kateng MI Swasta
Belum Update
69726242 1 9 7 1
45 MTS Nurul Iman Kateng MTS Swasta
Belum Update
50222842 1 10 19 1
46 MTS Nurul Ishlahil Islami MTS Swasta
Belum Update
69728101 1 14 6 0
47 MI Nurul Islahil Islami Kateng MI Swasta
Belum Update
69725324 1 13 12 1
48 RA Nurul Khaer Amar Ma`ruf Nahi Mungkar RA Swasta
69898653 1 4 0 0
49 MTS Nurul Muhsinin MTS Swasta
Belum Update
69726726 1 15 3 2
50 MA Nurul Muhsinin Batujai MA Swasta
Belum Update
50222469 1 8 3 0
51 MI Nurul Muhsinin Batujai MI Swasta
Belum Update
69819654 1 1 6 0
52 RA Nurul Mujahidin RA Swasta
1 1 0 0
53 MA Nurul Mujahidin Selong Belanak MA Swasta
Belum Update
69947636 1 8 5 0
54 MI Nurul Mujahidin Selong Belanak MI Swasta
Belum Update
69726243 1 11 17 0
55 MTS Nurul Mujahidin Selong Belanak MTS Swasta
Belum Update
69726706 1 9 11 0
56 RA RA Al-Hikam NW Presak RA Swasta
Belum Update
69975715 1 1 3 0
57 RA RA. Al-Ma’arif Darussalam Embung Tangar RA Swasta
1 1 4 0
58 RA RA Al-Ma`arif NU Jogor RA Swasta
69865330 1 1 0 0
59 RA RA Al-Ma'arif Setia Bakti RA Swasta
69975716 1 1 0 0
60 RA RA Al-Mansyuriah Al-Ma`arif RA Swasta
69898652 1 1 0 0
61 RA Ra. Darul Hikmah Darek RA Swasta
Belum Update
69865325 1 5 5 0
62 RA Ra Darul Muttaqin RA Swasta
69898629 1 1 0 0
63 RA RA. NURUL IMAN KATENG RA Swasta
Belum Update
1 3 3 0
64 RA Ra Nurul Muhsinin Batujai RA Swasta
69750255 1 1 0 0
65 RA Ra Raudlatul Muttaqin RA Swasta
Belum Update
69885715 1 1 3 0
66 MI Raudatul Hikmah Nw MI Swasta
Belum Update
69726246 1 8 20 0
67 MA Riyadlul Anwar MA Swasta
Belum Update
69733841 1 11 6 6
68 MTS Riyadlul Anwar MTS Swasta
Belum Update
69727698 1 15 3 2
69 MI Salamatul Ummah MI Swasta
Belum Update
60721714 1 11 14 0
70 MA Salman Al Farisi MA Swasta
Belum Update
69755324 1 13 3 0
71 MI Salman Al Farisi MI Swasta
Belum Update
69725325 1 12 0 0
72 MTS Salman Al-Farisi MTS Swasta
Belum Update
50222844 1 12 3 0
73 MTS Sa Mi Rajussibyan Nw MTS Swasta
Belum Update
69727700 1 13 3 1
74 MI Sullamul Ma`ad MI Swasta
Belum Update
60721717 1 11 6 0
75 MTS Sullamul Maad Al-Maarif Penujak MTS Swasta
Belum Update
50222843 1 21 8 1
76 MA Sullamul Maad Penujak MA Swasta
Belum Update
69727840 1 14 4 1
77 MTS Tahfizul Quran MTS Swasta
Belum Update
69883365 1 7 2 0
78 MI Taklimussibyan Bonder MI Swasta
Belum Update
69727536 1 14 6 0
79 MTS Taklimussibyan Bonder MTS Swasta
Belum Update
69727699 1 30 13 0

*) Update blok warna hijau adalah lembaga yang sudah melakukan update, dengan jumlah siswa yang update minimal sejumlah semester sebelumnya.
Formula ini bersifat sementara, karena belum ada Dokumen BAP (Berita Acara Pendataan) dari lembaga (--masih pengembangan) terhadap data yang sudah final.