Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Batukliang

# Nama Lembaga Jenjang Status Last Update NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MTS Al-Falah Pancordao MTS Swasta
26 Nov 2019
69727713 147 16 6 0
2 MTS An-Nur Tempo MTS Swasta
02 Jan 2020
69728119 45 14 3 0
3 MTS As Shalihin MTS Swasta
06 Dec 2019
69728116 54 13 3 0
4 MTS Birrul Walidain Nw MTS Swasta
01 Jan 2020
69927821 42 15 3 0
5 MTS Darusshiddiqien MTS Swasta
24 Dec 2019
50222802 85 15 6 0
6 MTS Hidayatul Mubtadi` MTS Swasta
23 Feb 2020
69788445 64 1 3 0
7 MTS Islahul Anam MTS Swasta
25 Dec 2019
69727714 97 22 5 0
8 MTS Islahul Ummah Nw Dasan Aman MTS Swasta
02 Jan 2020
69728115 36 11 5 0
9 MTS Nurul Ihsan Nw Tilawah Bujak MTS Swasta
09 Dec 2019
50222801 93 17 5 1
10 MTS Nurul Iman Nw Pagutan MTS Swasta
26 Dec 2019
69728118 98 15 5 0
11 MTS Nurussalam Nw Lendang Doda MTS Swasta
22 Feb 2020
60729703 177 17 3 0
12 MTS NW Jantuk MTS Swasta
69727746 1 1 0 0
13 MTS Nw Kembang Kerang MTS Swasta
15 Dec 2019
69755319 71 18 3 0
14 MTS Qudwatun Hasanah MTS Swasta
11 Dec 2019
69727741 46 1 3 0
15 MTS Rabithatussa`adah MTS Swasta
24 Nov 2019
69822459 91 15 6 0
16 MTS Sabilurrasyad Nw Barabali MTS Swasta
25 Dec 2019
69727715 113 21 6 1
17 MTS Sirojul Huda Nw Tojak MTS Swasta
21 Jul 2019
50222804 71 11 4 0
18 MTS ULIN NUHA MTS Swasta
07 Dec 2019
69983356 20 1 2 0
19 MTS Uswatun Hasanah MTS Swasta
21 Dec 2019
69727745 97 29 9 0

*) Update blok warna hijau adalah lembaga yang sudah melakukan update, dengan jumlah siswa yang update minimal sejumlah semester sebelumnya.
Formula ini bersifat sementara, karena belum ada Dokumen BAP (Berita Acara Pendataan) dari lembaga (--masih pengembangan) terhadap data yang sudah final.