Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Jonggat

# Nama Lembaga Jenjang Status Last Update NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MA 2 Lombok Tengah MA Negeri
Belum Update
50222459 1 6 18 0
2 MA A l- Anshor MA Swasta
Belum Update
50222365 1 9 3 0
3 MA Aliyah Plus Darul Hukumaini MA Swasta
Belum Update
69955770 1 1 5 0
4 MA Al Musyawirin MA Swasta
Belum Update
60729942 1 11 3 5
5 MA Hidayatul Muhsinin MA Swasta
Belum Update
69815310 1 19 8 1
6 MA Hidayatul Ummah Nw MA Swasta
Belum Update
69755334 1 13 3 0
7 MA JIHADUL UMMAH NW WAKER MA Swasta
Belum Update
69983594 1 12 1 0
8 MA Nurul Hidayah Labulia MA Swasta
Belum Update
69755328 1 16 3 0
9 MA Nurul Ihsan Sukarara MA Swasta
Belum Update
50224358 1 12 3 1
10 MA Nurul Ittihad MA Swasta
Belum Update
69755329 1 16 3 0
11 MA Nw Bonjeruk MA Swasta
Belum Update
69753936 1 15 4 1
12 MA Nw Puyung MA Swasta
Belum Update
50222461 1 9 9 0
13 MA Nw Ubung MA Swasta
Belum Update
60729941 1 11 3 0

*) Update blok warna hijau adalah lembaga yang sudah melakukan update, dengan jumlah siswa yang update minimal sejumlah semester sebelumnya.
Formula ini bersifat sementara, karena belum ada Dokumen BAP (Berita Acara Pendataan) dari lembaga (--masih pengembangan) terhadap data yang sudah final.