Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Praya

# Nama Lembaga Jenjang Status Last Update NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MI 1 Lombok Tengah MI Negeri
22 Dec 2019
60721707 791 38 22 1
2 MTS 6 Lombok Tengah MTS Negeri
15 Nov 2019
69978963 54 1 6 0
3 MA Al-Hannaniyah Nw Sebenge MA Swasta
09 Dec 2019
50222467 57 18 3 1
4 MTS Al-Hannaniyah Nw Sebenge MTS Swasta
24 Dec 2019
50222828 75 9 3 0
5 RA Al-Ishlahul Muttaqin RA Swasta
15 Dec 2019
69750247 31 6 4 0
6 RA Al Marzukiyah RA Swasta
69885709 26 1 0 0
7 MI Al-Marzukiyah MI Swasta
17 Dec 2019
69819652 78 4 6 0
8 RA Anak Soleh Al Hidayah Sullamul Ulum Jago RA Swasta
69750251 12 1 2 0
9 MA Attamimy MA Swasta
12 Nov 2019
69955769 131 22 5 1
10 MTS Attaqwa NW Aikjaa MTS Swasta
21 Dec 2019
69727684 54 13 3 0
11 MI At Taqwa Nw Aikjaa MI Swasta
15 Nov 2019
69754552 48 8 6 0
12 MI Da Nw Aikmual MI Swasta
21 Jul 2019
60721708 105 1 10 0
13 RA Darmawanita Persatuan Depag RA Swasta
69750145 1 6 3 0
14 RA Darul Aminin Nw Aikmual RA Swasta
21 Jul 2019
69885705 48 1 3 0
15 MA Darul Aminin NW Aikmual MA Swasta
29 Dec 2019
69728186 170 26 11 0
16 MTS Darul Falah Nw Lendangbatah MTS Swasta
21 Jul 2019
69754701 31 10 6 2
17 MTS Darul Habibi MTS Swasta
28 Dec 2019
69727685 81 13 3 1
18 MA Darul Habibi Nw Paok Tawah MA Swasta
31 Dec 2019
69728185 93 18 6 6
19 MTS Darul Ishlah MTS Swasta
13 Dec 2019
50222829 106 19 8 1
20 MA Darul Ishlah Lendang Batah MA Swasta
24 Dec 2019
69728189 80 14 6 4
21 MTS Darul Ittihad Gerepek MTS Swasta
27 Dec 2019
50222830 78 13 3 2
22 MA Darul Muhajirin MA Swasta
10 Dec 2019
69728184 501 38 26 0
23 MTS Darul Muhajirin Putra MTS Swasta
11 Dec 2019
69727686 285 26 13 0
24 MTS Darul Muhajirin Putri MTS Swasta
15 Nov 2019
69727688 303 28 15 0
25 MI Darussalam Gonjak MI Swasta
21 Jul 2019
69725593 123 1 7 0
26 RA Darussalam Gonjak RA Swasta
69885704 1 1 0 0
27 MI Gelondong MI Swasta
15 Nov 2019
60721709 91 9 6 1
28 MI Hidayatul Athfal Semayan MI Swasta
21 Jul 2019
69726239 70 1 0 0
29 MI Ibadurrahman Batu Mulik MI Swasta
15 Nov 2019
60721713 110 10 6 0
30 RA Imam Syafi`I RA Swasta
1 1 0 0
31 RA Ishlahul Ikhwan Nw RA Swasta
21 Jul 2019
69958209 9 4 2 0
32 MI Ishlahul Ikhwan Nw Mispalah MI Swasta
02 Jan 2020
69725323 96 15 6 0
33 MTS Ishlahul Ikhwan Nw Mispalah MTS Swasta
23 Dec 2019
69727690 82 26 9 2
34 MA MA DAARUL KHAIR MA Swasta
21 Feb 2020
69941784 63 8 3 0
35 MA Ma Darul Ittihad Gerepek MA Swasta
21 Feb 2020
69955766 81 9 3 0
36 MI Madrasah Ibtidaiyah -MI Nurul Iman MI Swasta
09 Dec 2019
69755289 178 11 8 0
37 MA Ma Ishlahul Ikhwan Nw Mispalah MA Swasta
11 Dec 2019
50222465 122 18 10 2
38 RA Manhalul Ulum RA Swasta
69885708 25 5 0 0
39 MA Manhalul Ulum Praya MA Swasta
69728188 20 1 1 0
40 MTS Manhalul Ulum Praya MTS Swasta
21 Dec 2019
50222832 51 14 2 0
41 MA Ma Nurul Iman Ujan Rintis MA Swasta
02 Jan 2020
69728190 84 29 16 2
42 MA Ma Nurul Yaqin Praya MA Swasta
14 Dec 2019
60729932 99 24 6 1
43 MA Ma Nw Sekunyit MA Swasta
08 Dec 2019
60729933 172 19 6 5
44 MA MA Sa`adatuddarain MA Swasta
29 Dec 2019
69788196 177 23 15 0
45 MI MI Al-Ishlahul Muttaqin MI Swasta
20 Feb 2020
69975764 106 6 52 0
46 MI Mi Darul Falah Lendang Batah MI Swasta
11 Dec 2019
69755287 25 11 6 0
47 MA Miftahul Iman Nw Bundua MA Swasta
16 Dec 2019
69955767 29 19 3 0
48 MTS Miftahul Iman Nw Bundua MTS Swasta
08 Dec 2019
50222833 42 21 9 0
49 RA Miftahussalam RA Swasta
69898651 1 1 2 0
50 MTS Mts Nurul Iman Ujan Rintis MTS Swasta
26 Dec 2019
50222834 92 21 6 0
51 MTS MTs NW Aikmual MTS Swasta
30 Nov 2019
50222837 213 34 13 1
52 MTS MTsS Sa`adatuddarain MTS Swasta
01 Jan 2020
69727693 325 34 9 0
53 MA Muallimat SBDI MA Swasta
69728187 10 1 1 0
54 MTS Muallimat SBDI Praya MTS Swasta
69727198 8 1 1 0
55 MA Nida urrahman Bebie MA Swasta
17 Dec 2019
69728191 122 7 7 0
56 MA Nurul Aini MA Swasta
69955768 8 1 1 0
57 MTS Nurul Aini Lendang Jangkrik MTS Swasta
21 Jul 2019
69727689 24 1 8 0
58 MA Nurul Anwar MA Swasta
50222468 14 1 1 0
59 MA Nurul Haq MA Swasta
24 Dec 2019
69727835 168 13 16 0
60 MTS Nurul Haq MTS Swasta
29 Dec 2019
69734223 182 21 9 0
61 MI Nurul Hidayah Juring MI Swasta
15 Nov 2019
69725778 160 13 7 0
62 RA Nurul Hidayah Juring RA Swasta
69958208 1 2 0 0
63 RA Nurul Iman Batu Mulik RA Swasta
21 Jul 2019
69750248 39 1 1 0
64 MI Nurul Islah Tanggak MI Swasta
21 Jul 2019
60721710 80 13 6 0
65 MI Nurul Ittihad MI Swasta
02 Jan 2020
60721711 178 12 6 0
66 RA Nurul Ittihad RA Swasta
21 Jul 2019
69750249 73 5 2 0
67 RA Nurul Quran RA Swasta
21 Jul 2019
69885713 1 4 2 0
68 MA Nurul Qur`an MA Swasta
27 Dec 2019
69728501 64 1 8 0
69 MA Nurul Ulum Mertak Tombok MA Swasta
01 Jan 2020
50222466 266 25 17 0
70 MI Nurul Ulum Mertak Tombok MI Swasta
15 Nov 2019
69956243 85 8 5 0
71 MTS Nurul Ulum Mertak Tombok MTS Swasta
25 Dec 2019
50222839 350 36 17 0
72 MTS Nurul Yaqin Praya MTS Swasta
28 Dec 2019
50222835 186 24 9 2
73 MI Nurus-Shadiqin MI Swasta
10 Dec 2019
69819653 42 11 8 0
74 MI NW Leneng MI Swasta
15 Nov 2019
60729516 156 12 7 0
75 MI Nw Sekunyit MI Swasta
10 Dec 2019
60729517 86 15 6 0
76 MTS Nw Sekunyit MTS Swasta
02 Jan 2020
50222836 253 23 9 0
77 RA Perwanida Praya RA Swasta
21 Jul 2019
69750250 167 11 5 0
78 MA Plus Munirul Arifin Nw Praya MA Swasta
01 Jan 2020
69726472 229 41 8 5
79 MI Qathrul Ulum MI Swasta
21 Jul 2019
69726240 47 8 6 0
80 RA Qathrul Ulum Perandap RA Swasta
26 Nov 2019
69885680 33 4 2 0
81 RA Ra Asma`ul Husna Ujan Rintis RA Swasta
21 Jul 2019
69885711 37 6 2 0
82 RA Ra Darul Falah Nw Lendang Batah RA Swasta
21 Jul 2019
69885712 52 3 4 0
83 MTS Raudatul Ma Arif Bebie MTS Swasta
02 Jan 2020
69727691 187 21 15 0
84 RA Raudhatul Jannah RA Swasta
21 Jul 2019
69750252 40 1 2 0
85 RA Raudlatul Maarif RA Swasta
21 Jul 2019
69885707 48 7 2 0
86 MI Raudlatul Maarif Bebie MI Swasta
21 Dec 2019
69755288 150 11 8 0
87 RA Raudlatul Ulum RA Swasta
21 Jul 2019
69750253 74 4 2 0
88 MTS Riyadhudz Dzakirin Asy-Syadziliyah MTS Swasta
21 Jul 2019
69727694 8 4 3 0
89 MTS Satu Atap Praya MTS Swasta
69727695 1 1 0 0
90 MI Sullamul Ulum Jago MI Swasta
15 Nov 2019
60721712 91 1 6 0
91 MTS Sullamul Ulum Jago MTS Swasta
21 Jul 2019
50222838 33 1 5 0
92 MI Tiwu Lekong MI Swasta
16 Dec 2019
69728024 136 13 6 0
93 MI Ulil Absor Jago MI Swasta
16 Dec 2019
69727159 128 13 7 0
94 MTS Ulil Absor Panti MTS Swasta
15 Dec 2019
69727692 119 21 6 0
95 MI Ulil Albab Bebie Daye MI Swasta
11 Dec 2019
69725594 101 13 6 0
96 RA Ulil Albab Bebie Daye RA Swasta
31 Oct 2019
69865342 49 6 2 0

*) Update blok warna hijau adalah lembaga yang sudah melakukan update, dengan jumlah siswa yang update minimal sejumlah semester sebelumnya.
Formula ini bersifat sementara, karena belum ada Dokumen BAP (Berita Acara Pendataan) dari lembaga (--masih pengembangan) terhadap data yang sudah final.