Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan

# Nama Lembaga Jenjang Status Last Update NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MTS Al-Aziziyah Putra Kapek MTS Swasta
02 Jan 2020
50222727 558 41 26 0
2 MTS Al-Aziziyah Putri Kapek MTS Swasta
01 Jan 2020
50222734 410 37 23 2
3 MTS Al-Ishlahusshibyan Guntur Macan MTS Swasta
25 Nov 2019
50222728 20 12 3 0
4 MTS Al-Mu`ini Sesela MTS Swasta
08 Oct 2019
50222724 32 11 3 1
5 MTS Al-Rahman Nw Medas MTS Swasta
21 Jul 2019
69726420 35 11 3 0
6 MTS An-Najah Sesela MTS Swasta
26 Dec 2019
50222723 669 54 30 1
7 MTS Ar-Rasyidi Nw Penimbung MTS Swasta
02 Jan 2020
50222731 144 17 8 0
8 MTS Ar-Rosyidiyah Sesela MTS Swasta
21 Jul 2019
50222733 24 1 3 0
9 MTS As-Suyuthi Nw Ireng MTS Swasta
25 Dec 2019
60727632 34 24 3 0
10 MTS At-Tahzib Kekait MTS Swasta
02 Jan 2020
50222722 150 1 9 0
11 MTS Baitul Hidayah Midang MTS Swasta
50222735 17 1 3 0
12 MTS Darul Ishlah MTS Swasta
02 Jan 2020
50222737 84 14 4 0
13 MTS Fathurrahman Jeringo MTS Swasta
22 Feb 2020
50222726 495 17 8 0
14 MTS Nm Ad-Dinul Qayyim Kapek MTS Swasta
22 Nov 2019
50222730 557 47 24 0
15 MTS Nw Jauhar Pelita MTS Swasta
25 Dec 2019
50222725 63 26 4 0
16 MTS Rahmatullah Al-Hasan Nw Kekait MTS Swasta
24 Dec 2019
50222732 42 16 3 0
17 MTS Raudlatusshibyan Nw Belencong MTS Swasta
11 Dec 2019
50222729 215 15 8 0
18 MTS Syaikh Zainuddin Atsani NW Sesela MTS Swasta
22 Feb 2020
69975803 61 8 6 0
19 MTS Zilalul Qur'an Taman Sari MTS Swasta
02 Jan 2020
69975805 39 19 2 0

*) Update blok warna hijau adalah lembaga yang sudah melakukan update, dengan jumlah siswa yang update minimal sejumlah semester sebelumnya.
Formula ini bersifat sementara, karena belum ada Dokumen BAP (Berita Acara Pendataan) dari lembaga (--masih pengembangan) terhadap data yang sudah final.