Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Lembar

# Nama Lembaga Jenjang Status Last Update NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MI Al-Azimiyah Puyahan MI Swasta
25 Nov 2019
60721625 173 10 8 0
2 MTS Al-Azimiyah Puyahan MTS Swasta
18 Dec 2019
69788439 70 7 3 0
3 MA Al Hamidy Kebon Talo MA Swasta
29 Dec 2019
50222437 94 13 6 0
4 MTS Al Hamidy Kebon Talo MTS Swasta
02 Jan 2020
50222766 161 20 6 0
5 MA Al-Hidayah Nw Lendang Damai MA Swasta
02 Jan 2020
50222436 65 10 3 0
6 MI Al-Hidayah Nw Lendang Damai MI Swasta
02 Jan 2020
60721628 42 1 6 0
7 MTS Al-Hidayah Nw Lendang Damai MTS Swasta
02 Jan 2020
50222765 86 1 6 0
8 MI Al-Hidayah Tarbiyah Islamiyah Aik Mual MI Swasta
21 Jul 2019
60727085 37 8 6 0
9 MTS Al - Hidayah Tarbiyah Islamiyah Nw Aik Mual MTS Swasta
21 Jul 2019
69983120 11 9 3 0
10 MI Al-Mujahidin Nw Bun Beleng MI Swasta
21 Jul 2019
60721624 33 4 6 0
11 RA Ar-Rahman Lembar RA Swasta
16 Sep 2019
69958204 55 8 4 0
12 MTS Aunul Ibad Nw Beroro MTS Swasta
18 Feb 2020
50222768 119 13 7 1
13 MI Daurul Falah Nw Pelah MI Swasta
30 Dec 2019
60721631 63 10 6 0
14 MI Futuuhal Arifin Lendang Jae MI Swasta
25 Dec 2019
60721632 122 16 8 0
15 MI Hidayatul Athfal Batu Samban MI Swasta
21 Jul 2019
60721622 139 12 9 0
16 RA Hidayatussyarif Nyiurlembang RA Swasta
14 Sep 2019
69752909 40 3 2 0
17 MI Hikmatul Falah Jelateng MI Swasta
21 Jul 2019
60721629 122 10 7 0
18 RA Jembatan Kembar RA Swasta
17 Sep 2019
69750227 16 6 3 0
19 MA Nujumul Huda Batu Samban MA Swasta
30 Dec 2019
50222435 159 19 10 0
20 MTS Nujumul Huda Batu Samban MTS Swasta
22 Feb 2020
50222763 519 28 17 0
21 RA Nurul Hadi Bakong Dasan RA Swasta
17 Sep 2019
69750228 28 5 2 0
22 MTS Nurul Hidayah Lendang Andus MTS Swasta
04 Sep 2019
69983286 103 16 5 1
23 MA Nurul Hidayah Nw Bakong Dasan MA Swasta
18 Feb 2020
50222438 111 11 3 0
24 MI Nurul Hidayah Nw Bakong Dasan MI Swasta
06 Dec 2019
60721627 81 13 6 0
25 MTS Nurul Hidayah Nw Bakong Dasan MTS Swasta
26 Dec 2019
50222767 39 12 3 0
26 MTS Nurul Hikmah Lembar MTS Swasta
15 Nov 2019
50222764 53 9 3 0
27 MI Nurul Hikmah Padak MI Swasta
15 Aug 2019
60721623 95 6 6 0
28 MTS Raudhatul Ilmi NW Guli Lauk MTS Swasta
27 Dec 2019
69975806 33 8 4 1
29 MI Raudlatul Ilmi Nw Guli Lauk MI Swasta
21 Jul 2019
60721630 76 9 6 0
30 MI Tarbiyatul Ikhlas Jembatan Kembar MI Swasta
19 Feb 2020
60721626 167 11 6 0

*) Update blok warna hijau adalah lembaga yang sudah melakukan update, dengan jumlah siswa yang update minimal sejumlah semester sebelumnya.
Formula ini bersifat sementara, karena belum ada Dokumen BAP (Berita Acara Pendataan) dari lembaga (--masih pengembangan) terhadap data yang sudah final.