Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Narmada

# Nama Lembaga Jenjang Status Last Update NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MTS Al-Banun Dasan Majeti MTS Swasta
Belum Update
50222784 1 8 3 1
2 MTS Al-Ittihadiyah Nw Bangket Punik MTS Swasta
Belum Update
50222783 1 19 6 1
3 MTS Al-Ma`arif Asy-Syafi```'i Qamarul Huda Karang Taliwang MTS Swasta
Belum Update
69788438 1 14 3 0
4 MTS Al-Ma`arif Nu Qamarul Huda Pembuwun MTS Swasta
Belum Update
50222781 1 16 10 1
5 MTS Baqiyyatus Salafish Shalih Nw Lekong Siwak MTS Swasta
Belum Update
50222787 1 13 3 0
6 MTS Darul Hikmah Nw Tanak Beak MTS Swasta
Belum Update
50222782 1 6 3 0
7 MTS Darul Mushthofa Nw Repok Atas MTS Swasta
Belum Update
50222786 1 20 13 0
8 MTS Darun Nadwah NW Narmada MTS Swasta
Belum Update
69975804 1 14 4 2
9 MTS Hikmatusysyarief Nw Salut MTS Swasta
Belum Update
50222780 255 23 11 0
10 MTS Nw Mercapada MTS Swasta
Belum Update
50222777 1 17 8 2
11 MTS Nw Putra Narmada MTS Swasta
Belum Update
50222776 1 39 23 0
12 MTS Putri Nw Narmada MTS Swasta
Belum Update
50222778 1 49 26 0
13 MTS Qur`aniyah Batu Kuta MTS Swasta
Belum Update
50222779 1 18 8 0
14 MTS Rantok Qamarul Huda Pesorongan Jukung MTS Swasta
Belum Update
50222785 1 1 6 0
15 MTS Tarbiyatul Mustafid Batu Rimpang MTS Swasta
Belum Update
50222775 1 21 8 0

*) Update blok warna hijau adalah lembaga yang sudah melakukan update, dengan jumlah siswa yang update minimal sejumlah semester sebelumnya.
Formula ini bersifat sementara, karena belum ada Dokumen BAP (Berita Acara Pendataan) dari lembaga (--masih pengembangan) terhadap data yang sudah final.