Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Karawaci

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 RA AL-AMAALIYYAH RA Swasta
2020-12-31 05:27:52
101236710189 15 0 0 0
2 RA AL-ANSHOR RA Swasta
2020-12-11 22:28:05
101236710190 62 0 0 0
3 RA AL-ARSYAD RA Swasta
2021-01-27 18:55:37
101236710182 33 0 0 0
4 RA AL-BANI AMIR RA Swasta
2021-01-15 23:52:32
101236710210 15 0 0 0
5 RA AL BARKAH RA Swasta
2021-01-13 19:28:49
101236710208 30 0 0 0
6 RA AL-FATAH RA Swasta
2020-12-27 12:08:34
101236710209 73 0 0 0
7 RA AL-HIDAYAH RA Swasta
2020-12-31 05:27:52
101236710185 15 0 0 0
8 RA AL IBROH RA Swasta
2020-11-02 20:22:47
101236710338 31 0 0 0
9 RA AL-IJTIHAD RA Swasta
2020-12-28 02:00:25
101236710180 40 0 0 0
10 RA AL-MUKMININ RA Swasta
2020-12-25 18:50:34
101236710183 34 0 0 0
11 RA AR-RIZQI RA Swasta
Belum BAP
101236710200 14 0 0 0
12 RA ASH-SHALIHIEN RA Swasta
Belum BAP
101236710196 14 0 0 0
13 RA ASY-SYAWALIYYAH RA Swasta
2021-01-17 23:15:22
101236710206 89 0 0 0
14 RA JAMIYATUL KHAIR RA Swasta
2021-01-13 19:28:49
101236710187 35 0 0 0
15 MA MAN 1 KOTA TANGERANG MA Negeri
2021-01-02 23:23:57
131136710001 874 0 0 0
16 MA MAS AL-IJTIHAD MA Swasta
2020-09-30 17:02:40
131236710004 158 0 0 0
17 MA MAS ASSALAM MA Swasta
2021-01-01 14:06:33
131236710005 70 0 0 0
18 MA MAS AT-TASYRI MA Swasta
2020-11-04 21:00:03
131236710006 105 0 0 0
19 MI MIS AL HIDAYAH MI Swasta
2020-10-31 08:21:48
111236710068 54 0 0 0
20 MI MIS AL HUSNA MI Swasta
2020-12-29 03:49:59
111236710066 406 0 0 0
21 MI MIS DARUL AMAL MI Swasta
2021-01-24 04:17:06
111236710067 85 0 0 0
22 MI MIS DARUL HIKMAH CIMONE MI Swasta
2021-01-02 02:42:51
111236710063 100 0 0 0
23 MI MIS MIFTAHUSSALAM MI Swasta
2020-09-29 17:17:12
111236710062 150 0 0 0
24 MI MIS NURUL HUDA MI Swasta
2020-12-30 09:32:24
111236710065 211 0 0 0
25 MTS MTSS ASSALAM MTS Swasta
2021-01-20 10:59:46
121236710031 76 0 0 0
26 MTS MTSS AT-TASYRI MTS Swasta
2021-01-11 14:30:02
121236710030 46 0 0 0
27 MTS MTSS DAARUL IRFAN MTS Swasta
2021-01-20 17:38:09
121236710034 209 0 0 0
28 MTS MTSS DARUL AMAL MTS Swasta
2021-01-01 06:15:23
121236710035 75 0 0 0
29 MTS MTSS DARUL HIKMAH MTS Swasta
2021-01-25 11:33:02
121236710033 232 0 0 0
30 MTS MTSS MIFTAHUSSALAM MTS Swasta
2021-01-22 16:25:40
121236710032 207 0 0 0
31 RA NURUSSHOBAH RA Swasta
2020-12-31 05:27:52
101236710188 25 0 0 0
32 RA PERMATA RA Swasta
Belum BAP
101236710192 31 0 0 0
33 RA RA. AL-AWWAB RA Swasta
2020-12-26 20:38:58
101236710197 31 0 0 0
34 RA RA AL FATIH RA Swasta
2020-12-19 11:16:43
101236710361 8 0 0 0
35 RA RA. AL-FURQON RA Swasta
2020-12-23 12:26:11
101236710181 63 0 0 0
36 RA RA. AL-HASANAH RA Swasta
Belum BAP
101236710191 49 0 0 0
37 RA RA. AL-MUFTI RA Swasta
2020-12-30 20:51:55
101236710186 29 0 0 0
38 RA RA ASSALAM RA Swasta
2021-01-15 18:27:26
101236710194 61 0 0 0
39 RA RA. ASY SYIFA RA Swasta
2020-10-17 03:09:23
101236710193 35 0 0 0
40 RA RA. AZ-ZAHRA RA Swasta
2020-12-19 11:16:43
101236710195 54 0 0 0
41 RA RA AZ-ZAHRO RA Swasta
Belum BAP
101236710213 31 0 0 0
42 RA RA BANI ARSYAD RA Swasta
2020-12-31 05:27:52
101236710178 79 0 0 0
43 RA RA. BANI TAMIM RA Swasta
2020-12-23 05:47:32
101236710177 22 0 0 0
44 RA RA. BINTANG PERMATA BUNDA RA Swasta
2020-12-25 06:02:23
101236710369 65 0 0 0
45 RA RA. EKA TIARA RA Swasta
2021-01-15 23:52:32
101236710212 55 0 0 0
46 RA RA. INSAN SAKINAH RA Swasta
2020-12-26 06:20:42
101236710207 40 0 0 0
47 RA RA ISLAMIC CENTRE RA Swasta
2020-12-23 05:47:32
101236710198 90 0 0 0
48 RA RA. PELANGI NUSANTARA RA Swasta
2020-12-31 05:27:52
101236710205 59 0 0 0
49 RA RA. PRESTASI RA Swasta
2020-12-19 11:16:43
101236710199 77 0 0 0
50 RA RA. ROSITA RA Swasta
2020-12-25 12:16:42
101236710211 49 0 0 0
51 RA RA. RUHAMA RA Swasta
2020-11-03 20:20:33
101236710184 28 0 0 0
52 RA RIHAADATUL AISY RA Swasta
2021-01-11 01:26:39
101236710203 10 0 0 0