Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Robatal

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MA MAS AVEROES MA Swasta
Belum BAP
131235270115 65 0 0 0
2 MA MAS DARUL AMIN MA Swasta
Belum BAP
131235270042 82 0 0 0
3 MA MAS IBNU ALI MA Swasta
Belum BAP
131235270043 163 0 0 0
4 MA MAS MIFTAHUL ULUM MA Swasta
Belum BAP
131235270244 0 0 0 0
5 MA MAS NURUL HIDAYAH MA Swasta
Belum BAP
131235270044 0 0 0 0
6 MA MAS NURUL JADID MA Swasta
Belum BAP
131235270114 71 0 0 0
7 MA MAS NURUT TAUHID MA Swasta
Belum BAP
131235270232 36 0 0 0
8 MA MIFTAHUL ULUM MA Swasta
Belum BAP
131235270233 31 0 0 0
9 MI MIS ANISATUL AJIZAT MI Swasta
Belum BAP
111235270278 88 0 0 0
10 MI MIS AZHARUL ULUM MI Swasta
Belum BAP
111235270279 126 0 0 0
11 MI MIS BAITUL AMAL MI Swasta
Belum BAP
111235270280 58 0 0 0
12 MI MIS BUSTANUL ULUM MI Swasta
Belum BAP
111235270281 59 0 0 0
13 MI MIS DARUL AMIN MI Swasta
Belum BAP
111235270296 257 0 0 0
14 MI MIS DARUL ISTIQOMAH MI Swasta
Belum BAP
111235270311 100 0 0 0
15 MI MIS DARUL QONAAH MI Swasta
Belum BAP
111235270297 56 0 0 0
16 MI MIS DARUL ULUM MI Swasta
Belum BAP
111235270298 24 0 0 0
17 MI MIS DARUN NAJAH MI Swasta
Belum BAP
111235270312 85 0 0 0
18 MI MIS DARUS SALAM MI Swasta
Belum BAP
111235270282 56 0 0 0
19 MI MIS DARUT TAUHID MI Swasta
Belum BAP
111235270283 181 0 0 0
20 MI MIS HIDAYATUL IHSAN MI Swasta
Belum BAP
111235270313 70 0 0 0
21 MI MIS HIDAYATUS SIBYAN MI Swasta
Belum BAP
111235270299 70 0 0 0
22 MI MIS HIDAYATUS SIBYAN MI Swasta
Belum BAP
111235270315 94 0 0 0
23 MI MIS HIDAYATUT THULLAB MI Swasta
Belum BAP
111235270316 130 0 0 0
24 MI MIS MAMBAUL ULUM MI Swasta
Belum BAP
111235270284 65 0 0 0
25 MI MIS MIFTAHUL HUDA MI Swasta
Belum BAP
111235270317 92 0 0 0
26 MI MIS MIFTAHUL IHSAN MI Swasta
Belum BAP
111235270285 12 0 0 0
27 MI MIS MIFTAHUL ULUM MI Swasta
Belum BAP
111235270318 93 0 0 0
28 MI MIS MIFTAHUL ULUM 2 MI Swasta
Belum BAP
111235270289 105 0 0 0
29 MI MIS MIFTAHUL ULUM I MI Swasta
Belum BAP
111235270287 125 0 0 0
30 MI MIS MIFTAHUL ULUM II MI Swasta
Belum BAP
111235270288 59 0 0 0
31 MI MIS MIFTAHUL ULUM I LEPELLE MI Swasta
Belum BAP
111235270286 137 0 0 0
32 MI MIS MISBAHUS SUDUR MI Swasta
Belum BAP
111235270290 107 0 0 0
33 MI MIS MISBAHUS SUDUR MI Swasta
Belum BAP
111235270319 72 0 0 0
34 MI MIS NAHDLATUT THALIBIN MI Swasta
Belum BAP
111235270300 38 0 0 0
35 MI MIS NAHDLATUT THALIBIN MI Swasta
Belum BAP
111235270320 74 0 0 0
36 MI MIS NURUL AMIN MI Swasta
Belum BAP
111235270302 26 0 0 0
37 MI MIS NURUL HIDAYAH MI Swasta
Belum BAP
111235270291 117 0 0 0
38 MI MIS NURUL HIDAYAH MI Swasta
Belum BAP
111235270303 33 0 0 0
39 MI MIS NURUL IHSAN MI Swasta
Belum BAP
111235270321 71 0 0 0
40 MI MIS NURUL ISLAM MI Swasta
Belum BAP
111235270292 47 0 0 0
41 MI MIS NURUL JADID MI Swasta
Belum BAP
111235270293 101 0 0 0
42 MI MIS NURUL ULUM MI Swasta
Belum BAP
111235270304 90 0 0 0
43 MI MIS NURUT TAROQQI 1 MI Swasta
Belum BAP
111235270305 57 0 0 0
44 MI MIS NURUT TAUHID MI Swasta
Belum BAP
111235270306 103 0 0 0
45 MI MIS RAUDLATUL ISLAMIYAH MI Swasta
Belum BAP
111235270322 55 0 0 0
46 MI MIS RAUDLATUL MUBTADIIN MI Swasta
Belum BAP
111235270308 73 0 0 0
47 MI MIS RAUDLATUL ULUM MI Swasta
Belum BAP
111235270307 207 0 0 0
48 MI MIS RAUDLATUT THULLAB MI Swasta
Belum BAP
111235270309 93 0 0 0
49 MI MIS RAUDLATUT THULLAB MI Swasta
Belum BAP
111235270324 114 0 0 0
50 MI MIS ROUDLATUL ULUM MI Swasta
Belum BAP
111235270310 75 0 0 0
51 MI MIS ROUDLATUL ULUM MI Swasta
Belum BAP
111235270323 107 0 0 0
52 MI MIS SABILUL HUDA MI Swasta
Belum BAP
111235270294 59 0 0 0
53 MI MIS TUHFATUL ATHFAL MI Swasta
Belum BAP
111235270295 45 0 0 0
54 MI MIS TUHFATUT THULLAB MI Swasta
Belum BAP
111235270325 64 0 0 0
55 MTS MTSS ANISATUL AJIZAT MTS Swasta
Belum BAP
121235270177 48 0 0 0
56 MTS MTSS AZ-HARUL ULUM MTS Swasta
Belum BAP
121235270179 77 0 0 0
57 MTS MTSS DARUL AMIM MTS Swasta
Belum BAP
121235270113 71 0 0 0
58 MTS MTSS DARUL ISTIQOMAH MTS Swasta
Belum BAP
121235270126 16 0 0 0
59 MTS MTSS DARUT TAUHID MTS Swasta
Belum BAP
121235270127 73 0 0 0
60 MTS MTSS HIDAYATUT THULLAB MTS Swasta
Belum BAP
121235270114 104 0 0 0
61 MTS MTSS MAMBAUL ULUM MTS Swasta
Belum BAP
121235270185 53 0 0 0
62 MTS MTSS MIFTAHUL ULUM MTS Swasta
Belum BAP
121235270115 64 0 0 0
63 MTS MTSS MIFTAHUL ULUM MTS Swasta
Belum BAP
121235270124 97 0 0 0
64 MTS MTSS MIFTAHUL ULUM MTS Swasta
Belum BAP
121235270116 62 0 0 0
65 MTS MTSS NURUL AMIN MTS Swasta
Belum BAP
121235270117 73 0 0 0
66 MTS MTSS NURUL HIDAYAH MTS Swasta
Belum BAP
121235270118 122 0 0 0
67 MTS MTSS NURUL HUDA MTS Swasta
Belum BAP
121235270186 0 0 0 0
68 MTS MTSS NURUL IHSAN MTS Swasta
Belum BAP
121235270125 26 0 0 0
69 MTS MTSS NURUL JADID MTS Swasta
Belum BAP
121235270119 55 0 0 0
70 MTS MTSS RAUDLATUN NAJAH MTS Swasta
Belum BAP
121235270184 82 0 0 0
71 MTS MTSS ROUDLOTUL ULUM MTS Swasta
Belum BAP
121235270120 71 0 0 0
72 MTS MTSS ROUDLOTUL ULUM MTS Swasta
Belum BAP
121235270121 64 0 0 0
73 MTS MTSS TARBIYATUL UMMAH MTS Swasta
Belum BAP
121235270122 50 0 0 0
74 MTS MTSS TUHFATUT THULLAB MTS Swasta
Belum BAP
121235270123 85 0 0 0
75 RA RA/BA/TA AL JAWAHIR RA Swasta
Belum BAP
101235270140 23 0 0 0
76 RA RA/BA/TA ANISATUL AJIZAT RA Swasta
Belum BAP
101235270124 36 0 0 0
77 RA RA/BA/TA BUSTANUL ULUM RA Swasta
Belum BAP
101235270126 25 0 0 0
78 RA RA/BA/TA BUSTANUL ULUM RA Swasta
Belum BAP
101235270125 20 0 0 0
79 RA RA/BA/TA DARUL AMIN RA Swasta
Belum BAP
101235270141 5 0 0 0
80 RA RA/BA/TA DARUL ISTIQOMAH RA Swasta
Belum BAP
101235270157 30 0 0 0
81 RA RA/BA/TA DARUL QANA`AH RA Swasta
Belum BAP
101235270142 23 0 0 0
82 RA RA/BA/TA DARUL ULUM RA Swasta
Belum BAP
101235270127 33 0 0 0
83 RA RA/BA/TA DARUS SALAM RA Swasta
Belum BAP
101235270128 15 0 0 0
84 RA RA/BA/TA DARUT TAUHID RA Swasta
Belum BAP
101235270129 31 0 0 0
85 RA RA/BA/TA HIDAYATUS SIBYAN RA Swasta
Belum BAP
101235270153 36 0 0 0
86 RA RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA RA Swasta
Belum BAP
101235270156 34 0 0 0
87 RA RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM RA Swasta
Belum BAP
101235270132 47 0 0 0
88 RA RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM I RA Swasta
Belum BAP
101235270133 14 0 0 0
89 RA RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM II RA Swasta
Belum BAP
101235270134 26 0 0 0
90 RA RA/BA/TA MISBAHUS SHUDUR RA Swasta
Belum BAP
101235270151 9 0 0 0
91 RA RA/BA/TA NURUL IHSAN RA Swasta
Belum BAP
101235270136 19 0 0 0
92 RA RA/BA/TA NURUS SUNNAH RA Swasta
Belum BAP
101235270138 57 0 0 0
93 RA RA/BA/TA NURUT TAROQI 1 RA Swasta
Belum BAP
101235270145 30 0 0 0
94 RA RA/BA/TA RAUDLATUL MUBTADIIN RA Swasta
Belum BAP
101235270146 39 0 0 0
95 RA RA/BA/TA RAUDLATUL ULUM RA Swasta
Belum BAP
101235270149 61 0 0 0
96 RA RA/BA/TA RAUDLATUL ULUM RA Swasta
Belum BAP
101235270152 66 0 0 0
97 RA RA/BA/TA RAUDLATUT THULLAB RA Swasta
Belum BAP
101235270147 4 0 0 0
98 RA RA/BA/TA SABILUL HUDA RA Swasta
Belum BAP
101235270139 20 0 0 0
99 RA RA/BA/TA TUHFATUT THULLAB RA Swasta
Belum BAP
101235270155 68 0 0 0
100 RA RA. NURUL HIDAYAH RA Swasta
Belum BAP
101235270135 46 0 0 0