Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Jabon

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MA AL-MACHFUDZOH MA Swasta
2020-12-23 05:47:32
131235150051 33 0 0 0
2 MTS AL-MACHFUDZOH MTS Swasta
2020-12-23 05:47:32
121235150065 50 0 0 0
3 MA MAS AL FATAH MA Swasta
2021-01-07 19:34:33
131235150043 54 0 0 0
4 MA MAS MANBAUL HUDA MA Swasta
2020-12-26 20:38:58
131235150025 138 0 0 0
5 MA MAS MANBA`UL HUDA AL MUBAROK MA Swasta
2020-12-21 11:11:05
131235150045 49 0 0 0
6 MI MIS ALFATAH MI Swasta
2020-12-14 23:33:50
111235150044 172 0 0 0
7 MI MIS DARUL HUDA MI Swasta
2020-12-30 09:32:24
111235150219 149 0 0 0
8 MI MIS DARUL ULUM MI Swasta
2021-01-01 02:24:26
111235150045 104 0 0 0
9 MI MIS DARUSSALAM MI Swasta
2020-12-31 05:27:52
111235150046 234 0 0 0
10 MI MIS MA`ARIF NU TARBIYATUL ATHFAL MI Swasta
2020-12-23 05:47:32
111235150050 53 0 0 0
11 MI MIS MIFTAHUL ULUM MI Swasta
2020-12-31 05:27:52
111235150047 169 0 0 0
12 MI MIS NAHDLATUL ULAMA MI Swasta
2021-01-03 14:28:56
111235150048 527 0 0 0
13 MI MIS NURUL ISLAM MI Swasta
2020-12-30 20:51:55
111235150049 112 0 0 0
14 MTS MTSS AL-FATAH MTS Swasta
2021-01-08 14:39:42
121235150013 101 0 0 0
15 MTS MTSS DARUL HUDA MTS Swasta
2020-12-23 05:47:32
121235150014 144 0 0 0
16 MTS MTSS DARUSSALAM MTS Swasta
Belum BAP
121235150057 92 0 0 0
17 MTS MTSS JAWAHIRUL ULUM MTS Swasta
2021-01-01 02:24:26
121235150015 65 0 0 0
18 MTS MTSS MANBAUL HUDA MTS Swasta
2021-01-03 14:28:56
121235150016 88 0 0 0
19 RA RA DARUSSALAM RA Swasta
2021-01-13 12:51:42
101235150051 43 0 0 0
20 RA RA MAMBAUL ULUM RA Swasta
2021-01-13 00:32:40
101235150052 41 0 0 0
21 RA RA MIFTAHUL ULUM RA Swasta
2020-12-26 20:38:58
101235150053 47 0 0 0
22 RA RA PERWANIDA RA Swasta
2021-01-12 11:52:07
101235150054 30 0 0 0