Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Pecalungan

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MI MI GOMBONG MI Swasta
2020-12-08 21:58:50
111233250009 111 0 0 0
2 MI MI ISLAMIYAH GEMUH MI Swasta
2020-12-07 16:16:53
111233250064 78 0 0 0
3 MI MI ISLAMIYAH PRETEK MI Swasta
2021-01-03 14:28:56
111233250023 407 0 0 0
4 MI MI SALAFIYAH BANDUNG MI Swasta
2021-01-13 19:28:49
111233250090 92 0 0 0
5 MI MI SIROJUL MUTA`ALIMIN MI Swasta
2021-01-08 02:44:08
111233250119 60 0 0 0
6 MTS MTS NU 01 PECALUNGAN MTS Swasta
2020-12-12 11:08:50
121233250028 230 0 0 0
7 RA RA AMANAH RA Swasta
2020-12-15 12:07:31
101233250052 50 0 0 0
8 RA RA DARUN NAJAH SELOKARTO RA Swasta
Belum BAP
101233250120 31 0 0 0
9 RA RA MASYITHOH GOMBONG RA Swasta
Belum BAP
101233250017 35 0 0 0
10 RA RA MIFTAHATUL HUDA RA Swasta
2020-12-09 23:12:17
101233250025 42 0 0 0
11 RA RA MUSLIMAT NU RA Swasta
Belum BAP
101233250072 143 0 0 0