Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Bancak

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MI MIS DARUSSALAM BANCAK MI Swasta
Belum BAP
111233220122 0 0 0 0
2 MI MIS DARUSSALAM BANTAL MI Swasta
Belum BAP
111233220120 0 0 0 0
3 MI MIS DARUSSALAM LEMBU MI Swasta
Belum BAP
111233220123 0 0 0 0
4 MI MIS DARUSSALAM REJOSARI MI Swasta
Belum BAP
111233220121 0 0 0 0
5 MI MIS MUHAMMADIYAH PUCUNG MI Swasta
Belum BAP
111233220126 0 0 0 0
6 MI MIS NURUL ISLAM 01 MI Swasta
Belum BAP
111233220125 0 0 0 0
7 MI MIS NURUL ISLAM 02 MI Swasta
2020-11-24 15:30:49
111233220124 1 0 0 0
8 MTS MTSS SUDIRMAN BANTAL MTS Swasta
Belum BAP
121233220019 0 0 0 0
9 RA RA AL HIDAYAH RA Swasta
Belum BAP
101233220197 0 0 0 0
10 RA RA TARBIYATUL BANIN 07 RA Swasta
Belum BAP
101233220141 0 0 0 0
11 RA RA TARBIYATUL BANIN 08 RA Swasta
Belum BAP
101233220140 0 0 0 0
12 RA RA TARBIYATUL BANIN 12 RA Swasta
Belum BAP
101233220143 0 0 0 0
13 RA RA TARBIYATUL BANIN 18 RA Swasta
Belum BAP
101233220144 0 0 0 0
14 RA RA TARBIYATUL BANIN 39 RA Swasta
Belum BAP
101233220145 0 0 0 0
15 RA RA TARBIYATUL BANIN 40 RA Swasta
Belum BAP
101233220142 0 0 0 0
16 RA RA TARBIYATUL BANIN 49 RA Swasta
Belum BAP
101233220146 0 0 0 0