Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Bancak

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MI MIS DARUSSALAM BANCAK MI Swasta
2020-12-16 12:44:31
111233220122 194 0 0 0
2 MI MIS DARUSSALAM BANTAL MI Swasta
2020-12-16 12:44:31
111233220120 102 0 0 0
3 MI MIS DARUSSALAM LEMBU MI Swasta
2020-12-16 12:44:31
111233220123 82 0 0 0
4 MI MIS DARUSSALAM REJOSARI MI Swasta
2020-12-16 12:44:31
111233220121 97 0 0 0
5 MI MIS MUHAMMADIYAH PUCUNG MI Swasta
2020-12-16 12:44:31
111233220126 48 0 0 0
6 MI MIS NURUL ISLAM 01 MI Swasta
2020-12-11 17:20:50
111233220125 126 0 0 0
7 MI MIS NURUL ISLAM 02 MI Swasta
2020-11-24 15:30:49
111233220124 121 0 0 0
8 MTS MTSS SUDIRMAN BANTAL MTS Swasta
2020-12-23 12:26:11
121233220019 101 0 0 0
9 RA RA AL HIDAYAH RA Swasta
2020-12-24 18:59:21
101233220197 18 0 0 0
10 RA RA TARBIYATUL BANIN 07 RA Swasta
2020-12-16 12:44:31
101233220141 27 0 0 0
11 RA RA TARBIYATUL BANIN 08 RA Swasta
2020-12-18 05:38:50
101233220140 32 0 0 0
12 RA RA TARBIYATUL BANIN 12 RA Swasta
2020-12-27 18:58:01
101233220143 42 0 0 0
13 RA RA TARBIYATUL BANIN 18 RA Swasta
2020-12-24 18:59:21
101233220144 42 0 0 0
14 RA RA TARBIYATUL BANIN 39 RA Swasta
2020-12-25 18:50:34
101233220145 52 0 0 0
15 RA RA TARBIYATUL BANIN 40 RA Swasta
2020-12-24 06:19:00
101233220142 42 0 0 0
16 RA RA TARBIYATUL BANIN 49 RA Swasta
2020-12-17 00:11:45
101233220146 38 0 0 0