Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Getasan

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MI MIS KHOIRU ZAIDAH TAJUK MI Swasta
Belum BAP
111233220002 146 0 0 0
2 MI MIS MA`HAD ISLAM MI Swasta
Belum BAP
111233220004 252 0 0 0
3 MI MIS MIFTAHUL FALAH BATUR 01 MI Swasta
Belum BAP
111233220005 100 0 0 0
4 MI MIS NURUL ISLAM BATUR 02 MI Swasta
Belum BAP
111233220001 175 0 0 0
5 MTS MTSS AMAL SHOLEH MTS Swasta
Belum BAP
121233220001 89 0 0 0
6 MTS MTSS YIC SUDIRMAN MTS Swasta
Belum BAP
121233220002 280 0 0 0
7 RA RA AL HASANAH RA Swasta
Belum BAP
101233220001 76 0 0 0
8 RA RA TARBIYATUL BANIN XIV RA Swasta
Belum BAP
101233220002 18 0 0 0
9 RA RA TARBIYATUL JAMIL RA Swasta
Belum BAP
101233220003 23 0 0 0