Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Windusari

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MA MAS GUPPI WINDUSARI MA Swasta
2020-12-21 23:59:05
131233080012 109 0 0 0
2 MI MIS AL ISLAM BALESARI MI Swasta
2020-12-24 06:19:00
111233080213 224 0 0 0
3 MI MIS AL-ISLAM KEMBANGKUNING MI Swasta
2020-12-24 12:17:27
111233080211 166 0 0 0
4 MI MIS ARROSYIDIN WINDUSARI MI Swasta
2020-12-26 20:38:58
111233080212 69 0 0 0
5 MI MIS BABUSSALAM MI Swasta
2020-12-28 02:00:25
111233080215 198 0 0 0
6 MI MIS DARUNNAJAH MI Swasta
2020-12-28 13:58:15
111233080216 89 0 0 0
7 MI MIS HIDAYATUL ISLAM KENTENGSARI MI Swasta
2020-12-15 12:07:31
111233080221 107 0 0 0
8 MI MIS HIDAYATUL MUBTADIIN MI Swasta
2020-12-26 13:44:26
111233080224 224 0 0 0
9 MI MIS HIDAYATUL MUBTADIIN MI Swasta
2020-12-08 21:58:50
111233080227 130 0 0 0
10 MI MIS MAHADUL HUDA MI Swasta
2020-12-20 16:39:36
111233080226 42 0 0 0
11 MI MIS MAMBAUL ULUM MI Swasta
2020-12-23 12:26:11
111233080217 63 0 0 0
12 MI MIS MIFTAHUL HUDA GUNUNGSARI MI Swasta
2020-12-14 23:33:50
111233080223 86 0 0 0
13 MI MIS MIFTAKHUT THOLIBIN MI Swasta
2020-12-18 05:38:50
111233080218 65 0 0 0
14 MI MIS NURUL HUDA MI Swasta
2020-12-06 09:08:18
111233080220 264 0 0 0
15 MI MIS NURUL HUDA GONDANGREJO MI Swasta
2020-12-22 11:10:16
111233080214 149 0 0 0
16 MI MIS NURUL HUDA SEMEN MI Swasta
2020-12-18 05:38:50
111233080219 34 0 0 0
17 MI MIS NURUL YAQIEN MI Swasta
2020-12-18 05:38:50
111233080222 61 0 0 0
18 MI MIS SIROJUL MUNIR TANJUNGSARI MI Swasta
2020-12-21 23:59:05
111233080225 40 0 0 0
19 MTS MTSN 3 MAGELANG MTS Negeri
2020-12-23 05:47:32
121133080003 530 0 0 0
20 MTS MTSS MA`ARIF AL-FATAH NGEMPLAK MTS Swasta
2020-12-01 15:26:32
121233080048 79 0 0 0
21 MTS MTSS MA`ARIF AL HUDA WONOROTO MTS Swasta
2020-12-13 22:06:33
121233080046 169 0 0 0
22 MTS MTSS MA`ARIF NU BANJARSARI WINDUSARI MTS Swasta
2020-12-21 23:59:05
121233080049 75 0 0 0
23 MTS MTSS MA`ARIF NURHUDA TANJUNGSARI MTS Swasta
2020-12-22 11:10:16
121233080047 157 0 0 0
24 RA RA/BA/TA AL ISLAM BALESARI RA Swasta
2020-12-21 11:11:05
101233080369 27 0 0 0
25 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH BALESARI RA Swasta
2020-11-26 09:11:02
101233080368 44 0 0 0
26 RA RA/BA/TA MUSLIMAT GUNUNGSARI RA Swasta
2020-12-18 05:38:50
101233080375 19 0 0 0
27 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU RA Swasta
2020-12-23 05:47:32
101233080380 48 0 0 0
28 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU BANDARSEDAYU RA Swasta
2020-12-17 05:57:13
101233080371 26 0 0 0
29 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU BANJARSARI RA Swasta
2020-12-15 23:51:56
101233080372 26 0 0 0
30 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU GENITO RA Swasta
2020-12-20 22:52:06
101233080374 5 0 0 0
31 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU KEMBANGKUNING 1 RA Swasta
2020-12-23 12:26:11
101233080376 16 0 0 0
32 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU KEMBANGKUNING II RA Swasta
2020-12-17 00:11:45
101233080377 31 0 0 0
33 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU MANGUNSARI RA Swasta
2020-12-18 05:38:50
101233080379 27 0 0 0
34 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU SEMEN RA Swasta
2020-12-18 05:38:50
101233080381 5 0 0 0
35 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU TANJUNGSARI RA Swasta
2020-12-18 05:38:50
101233080382 10 0 0 0
36 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU WINDUSARI RA Swasta
2020-12-18 12:10:33
101233080383 19 0 0 0
37 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU WONOROTO RA Swasta
2020-12-06 03:17:10
101233080384 48 0 0 0
38 RA RA. MUSLIMAT NU CANDISARI RA Swasta
2020-12-18 05:38:50
101233080373 82 0 0 0
39 RA RA. MUSLIMAT NU GONDANGREJO RA Swasta
2020-12-18 05:38:50
101233080370 43 0 0 0
40 RA RA. MUSLIMAT NU KENTENGSARI RA Swasta
2020-12-18 05:38:50
101233080378 18 0 0 0