Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Mungkid

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MA MAS MUHAMMADIYAH BLABAK MA Swasta
2020-12-21 04:59:09
131233080007 50 0 0 0
2 MA MAS PONDOK PABELAN MA Swasta
2020-12-26 00:51:37
131233080006 166 0 0 0
3 MI MIS II BUMIREJO MI Swasta
2020-12-14 23:33:50
111233080099 110 0 0 0
4 MI MIS MA`ARIF AMBARTAWANG MI Swasta
2020-12-13 09:36:25
111233080094 177 0 0 0
5 MI MIS MA`ARIF BOJONG MI Swasta
2020-12-13 22:06:33
111233080091 123 0 0 0
6 MI MIS MA`ARIF NGRAJEK MI Swasta
2020-12-12 11:08:50
111233080084 119 0 0 0
7 MI MIS MA`ARIF SELAK MI Swasta
2020-12-15 18:51:06
111233080093 54 0 0 0
8 MI MIS MUHAMMADIYAH 1 BUMIREJO MI Swasta
2020-12-15 23:51:56
111233080100 148 0 0 0
9 MI MIS MUHAMMADIYAH 1 RAMBEANAK MI Swasta
2020-12-16 12:44:31
111233080086 123 0 0 0
10 MI MIS MUHAMMADIYAH 2 RAMBEANAK MI Swasta
2020-12-18 05:38:50
111233080087 137 0 0 0
11 MI MIS MUHAMMADIYAH BLONDO MI Swasta
2020-12-18 05:38:50
111233080097 189 0 0 0
12 MI MIS MUHAMMADIYAH BUTUH MI Swasta
2020-12-13 16:04:29
111233080095 127 0 0 0
13 MI MIS MUHAMMADIYAH GONDANG MI Swasta
2020-12-12 18:20:40
111233080096 38 0 0 0
14 MI MIS MUHAMMADIYAH MEDURA MI Swasta
2020-12-18 12:10:33
111233080090 166 0 0 0
15 MI MIS MUHAMMADIYAH MENDUT MI Swasta
2020-12-11 10:40:15
111233080085 103 0 0 0
16 MI MIS MUHAMMADIYAH PABELAN MI Swasta
2020-12-14 23:33:50
111233080089 159 0 0 0
17 MI MIS MUHAMMADIYAH PAGERSARI MI Swasta
2020-12-17 05:57:13
111233080092 78 0 0 0
18 MI MIS MUHAMMADIYAH PAREMONO MI Swasta
2020-12-13 09:36:25
111233080088 260 0 0 0
19 MI MIS MUHAMMADIYAH PROGOWATI MI Swasta
2020-12-14 23:33:50
111233080083 112 0 0 0
20 MI MIS MUHAMMADIYAH TREKO MI Swasta
Belum BAP
111233080098 12 0 0 0
21 MTS MTSS MA`ARIF NU ROUDLOTUL MUBTADIIEN MTS Swasta
2020-12-20 04:15:04
121233080024 167 0 0 0
22 MTS MTSS MUHAMMADIYAH 02 MUNGKID MTS Swasta
2020-12-21 23:59:05
121233080025 37 0 0 0
23 MTS MTSS MUHAMMADIYAH 1 MUNGKID MTS Swasta
2020-12-01 09:32:36
121233080021 116 0 0 0
24 MTS MTSS MUHAMMADIYAH BUMIREJO MTS Swasta
2020-12-20 10:08:34
121233080023 216 0 0 0
25 MTS MTSS PONDOK PABELAN MTS Swasta
2020-12-24 12:17:27
121233080022 306 0 0 0
26 RA RA/BA/TA BA AISYIAH BOJONG I RA Swasta
2020-12-10 04:16:47
101233080199 26 0 0 0
27 RA RA/BA/TA BA AISYIAH BUMIREJO I RA Swasta
2020-12-06 03:17:10
101233080201 70 0 0 0
28 RA RA/BA/TA BA AISYIAH TREKO RA Swasta
2020-12-16 19:12:26
101233080217 1 0 0 0
29 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH BATIKAN RA Swasta
2020-12-11 22:28:05
101233080208 31 0 0 0
30 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH BLANGKUNAN RA Swasta
2020-12-10 22:41:57
101233080207 34 0 0 0
31 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH BLONDO RA Swasta
2020-12-11 10:40:15
101233080198 46 0 0 0
32 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH BUMIREJO II RA Swasta
2020-12-11 17:20:50
101233080202 38 0 0 0
33 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH BUTUH RA Swasta
2020-12-08 21:58:50
101233080215 29 0 0 0
34 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH GONDANG RA Swasta
2020-12-09 23:12:17
101233080203 16 0 0 0
35 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH MEDURO RA Swasta
2020-12-10 22:41:57
101233080200 40 0 0 0
36 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH MENDUT RA Swasta
2020-12-10 04:16:47
101233080204 26 0 0 0
37 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH MUNGKID II RA Swasta
2020-12-09 23:12:17
101233080205 73 0 0 0
38 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH NGRAJEK RA Swasta
2020-12-10 04:16:47
101233080206 19 0 0 0
39 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH PAGERSARI RA Swasta
2020-12-11 04:02:34
101233080209 11 0 0 0
40 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH PAREMONO RA Swasta
2020-12-10 22:41:57
101233080210 70 0 0 0
41 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH PROGOWATI 2 RA Swasta
2020-12-11 10:40:15
101233080212 18 0 0 0
42 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH PROGOWATI I RA Swasta
2020-12-10 22:41:57
101233080211 36 0 0 0
43 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH RAMBEANAK I RA Swasta
2020-12-10 22:41:57
101233080213 38 0 0 0
44 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH RAMBEANAK II RA Swasta
2020-12-10 22:41:57
101233080214 35 0 0 0
45 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH SIROJUDIN MUNGKID I RA Swasta
2020-12-10 22:41:57
101233080216 38 0 0 0
46 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU AMBARTAWANG 1 RA Swasta
2020-12-10 22:41:57
101233080218 45 0 0 0
47 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU AMBARTAWANG 2 RA Swasta
2020-12-10 04:16:47
101233080219 35 0 0 0
48 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU BOJONG RA Swasta
2020-11-26 15:37:03
101233080220 61 0 0 0
49 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU NGLASEMAN RA Swasta
2020-12-10 22:41:57
101233080221 44 0 0 0
50 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU NGRAJEK RA Swasta
2020-12-10 22:41:57
101233080483 48 0 0 0
51 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU SELAK RA Swasta
2020-12-10 04:16:47
101233080222 19 0 0 0