Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Ngluwar

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MI MIS AL ISLAM JAMUSKAUMAN MI Swasta
2020-12-01 15:26:32
111233080035 71 0 0 0
2 MI MIS MA`ARIF BLIGO 2 MI Swasta
2020-12-27 01:50:10
111233080032 32 0 0 0
3 MI MIS MA`ARIF BLIGO I MI Swasta
2020-12-16 19:12:26
111233080031 72 0 0 0
4 MI MIS MA`ARIF BLONGKENG MI Swasta
2020-12-18 05:38:50
111233080037 86 0 0 0
5 MI MIS MA`ARIF KARANGTALUN MI Swasta
2020-12-14 23:33:50
111233080034 51 0 0 0
6 MI MIS MA`ARIF NGLUWAR I MI Swasta
2020-12-11 17:20:50
111233080033 76 0 0 0
7 MI MIS MAARIF PLOSO GEDE MI Swasta
2021-01-01 15:31:30
111233080036 168 0 0 0
8 MTS MTSS MAARIF NGLUWAR MTS Swasta
2020-12-18 05:38:50
121233080008 26 0 0 0
9 MTS MTSS NU NGLUWAR MTS Swasta
2020-12-08 21:58:50
121233080007 107 0 0 0
10 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH BLIGO 1 RA Swasta
2020-11-29 02:49:40
101233080061 12 0 0 0
11 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH BLIGO 2 RA Swasta
2020-12-15 12:07:31
101233080062 21 0 0 0
12 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH JAMUS RA Swasta
2020-12-14 23:33:50
101233080063 19 0 0 0
13 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH KARANGTALUN 2 RA Swasta
2020-12-12 11:08:50
101233080065 37 0 0 0
14 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH KARANGTALUN I RA Swasta
2020-12-14 23:33:50
101233080064 18 0 0 0
15 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH NGLUWAR 2 RA Swasta
2020-11-26 09:11:02
101233080067 16 0 0 0
16 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH NGLUWAR 3 RA Swasta
2020-12-15 18:51:06
101233080068 24 0 0 0
17 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH PAKUNDEN 1 RA Swasta
2020-11-26 09:11:02
101233080069 43 0 0 0
18 RA RA/BA/TA BA AISYIYAH PAKUNDEN 2 RA Swasta
2020-12-18 12:10:33
101233080070 15 0 0 0
19 RA RA/BA/TA BA SOMOKATON RA Swasta
2020-12-18 05:38:50
101233080071 10 0 0 0
20 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU BLIGO 1 RA Swasta
2020-12-07 16:16:53
101233080072 26 0 0 0
21 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU BLIGO 2 RA Swasta
2020-12-09 17:36:18
101233080066 11 0 0 0
22 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU BLIGO 3 RA Swasta
2020-12-14 23:33:50
101233080074 23 0 0 0
23 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU BLIGO 4 RA Swasta
2020-12-09 17:36:18
101233080075 13 0 0 0
24 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU BLIGO 5 RA Swasta
2020-12-14 23:33:50
101233080076 32 0 0 0
25 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU BLIGO 6 RA Swasta
2020-12-09 10:25:53
101233080077 15 0 0 0
26 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU BLONGKENG RA Swasta
2020-12-18 12:10:33
101233080078 22 0 0 0
27 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU JAMUS RA Swasta
2020-12-14 23:33:50
101233080079 18 0 0 0
28 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU KARANGTALUN 2 RA Swasta
2020-12-01 15:26:32
101233080081 16 0 0 0
29 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU NGLUWAR 1 RA Swasta
2020-11-26 15:37:03
101233080082 28 0 0 0
30 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU NGLUWAR 2 RA Swasta
2020-12-06 03:17:10
101233080083 34 0 0 0
31 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU NGLUWAR 3 RA Swasta
2020-12-15 12:07:31
101233080084 17 0 0 0
32 RA RA/BA/TA MUSLIMAT NU PLOSOGEDE RA Swasta
2020-12-06 03:17:10
101233080085 42 0 0 0
33 RA RA/BA/TA RAM NU KARANGTALUN 1 RA Swasta
2020-12-14 23:33:50
101233080080 19 0 0 0