Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Karangjambu

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MI MIN 2 PURBALINGGA MI Negeri
2020-12-18 05:38:50
111133030002 160 0 0 0
2 MI MIS MA`ARIF NU 1 JINGKANG MI Swasta
2020-12-20 16:39:36
111233030169 122 0 0 0
3 MI MIS MA`ARIF NU 1 PURBASARI MI Swasta
2020-12-18 05:38:50
111233030166 87 0 0 0
4 MI MIS MA`ARIF NU 2 JINGKANG MI Swasta
2020-12-21 18:29:42
111233030170 126 0 0 0
5 MI MIS MA`ARIF NU 2 PURBASARI MI Swasta
2020-12-12 18:20:40
111233030167 137 0 0 0
6 MI MIS MA`ARIF NU KARANGJAMBU MI Swasta
2020-12-18 12:10:33
111233030168 171 0 0 0
7 MI MIS MA`ARIF NU KARANGREJA 2 MI Swasta
2020-12-11 17:20:50
111233030178 113 0 0 0
8 MI MIS MA`ARIF NU SANGUWATANG MI Swasta
2020-12-21 04:59:09
111233030171 161 0 0 0
9 MTS MTSS MA`ARIF NU 11 PURBASARI MTS Swasta
2020-12-10 22:41:57
121233030030 241 0 0 0
10 MTS MTSS MA`ARIF NU 14 JINGKANG MTS Swasta
2020-12-15 23:51:56
121233030031 300 0 0 0
11 RA RA DIPONEGORO PURBASARI RA Swasta
2020-12-21 11:11:05
101233030227 15 0 0 0
12 RA RA DIPONEGORO SANGUWATANG RA Swasta
2020-12-21 11:11:05
101233030226 28 0 0 0