Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Lembang

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MTS KOMPUTER AS-SHIDIQIYYAH MTS Swasta
Belum BAP
121232170134 32 0 0 0
2 MA MAS AL-QUR`AN AL-AMANAH MA Swasta
Belum BAP
131232170063 69 0 0 0
3 MA MAS AR-ROCHMAH MA Swasta
Belum BAP
131232170050 52 0 0 0
4 MI MIN 1 BANDUNG BARAT MI Negeri
Belum BAP
111132170002 624 0 0 0
5 MI MIS AR-ROCHMAH MI Swasta
Belum BAP
111232170120 179 0 0 0
6 MI MIS CIKAWARI MI Swasta
Belum BAP
111232170121 180 0 0 0
7 MI MIS DARUL FURQON MI Swasta
Belum BAP
111232170122 322 0 0 0
8 MI MIS NYALINDUNG LEMBANG MI Swasta
Belum BAP
111232170123 225 0 0 0
9 MTS MTSS ADZ-DZIKRO MTS Swasta
Belum BAP
121232170111 26 0 0 0
10 MTS MTSS AL-MANSYURIYAH SA ADAH MTS Swasta
Belum BAP
121232170057 145 0 0 0
11 MTS MTSS AL-MUHAJIRIN MTS Swasta
Belum BAP
121232170058 208 0 0 0
12 MTS MTSS AL-MUSYAWARAH MTS Swasta
Belum BAP
121232170059 551 0 0 0
13 MTS MTSS AL-QUR`AN AL-AMANAH MTS Swasta
Belum BAP
121232170109 141 0 0 0
14 MTS MTSS NURUL HUDA LEMBANG MTS Swasta
Belum BAP
121232170060 345 0 0 0
15 MTS MTSS PERSIS LEMBANG MTS Swasta
Belum BAP
121232170108 199 0 0 0
16 MTS MTSS PLUS AL-AMIN MTS Swasta
Belum BAP
121232170061 278 0 0 0
17 RA RA ASY-SYIFA RA Swasta
Belum BAP
101232170377 74 0 0 0
18 RA RA/BA/TA AL-AZHAR RA Swasta
Belum BAP
101232170129 79 0 0 0
19 RA RA/BA/TA AL-FALAAH RA Swasta
Belum BAP
101232170272 23 0 0 0
20 RA RA/BA/TA AL-FAUZAN RA Swasta
Belum BAP
101232170130 38 0 0 0
21 RA RA/BA/TA ALFITROH RA Swasta
Belum BAP
101232170301 38 0 0 0
22 RA RA/BA/TA AL FURQON RA Swasta
Belum BAP
101232170131 62 0 0 0
23 RA RA/BA/TA AL-HIDAYAH RA Swasta
Belum BAP
101232170132 92 0 0 0
24 RA RA/BA/TA AL-HIKMAH RA Swasta
Belum BAP
101232170133 28 0 0 0
25 RA RA/BA/TA AL-IKHLAS RA Swasta
Belum BAP
101232170134 25 0 0 0
26 RA RA/BA/TA AL-KAUTSAR RA Swasta
Belum BAP
101232170135 70 0 0 0
27 RA RA/BA/TA AL-MABRUR RA Swasta
Belum BAP
101232170136 48 0 0 0
28 RA RA/BA/TA AL-MANSYURIAH SA ADAH RA Swasta
Belum BAP
101232170137 96 0 0 0
29 RA RA/BA/TA AL-MUHAJIRIN RA Swasta
Belum BAP
101232170138 46 0 0 0
30 RA RA/BA/TA AL-MUHTADIN RA Swasta
Belum BAP
101232170139 34 0 0 0
31 RA RA/BA/TA AL-MUNAWWAROH RA Swasta
Belum BAP
101232170140 44 0 0 0
32 RA RA/BA/TA AN NISA RA Swasta
Belum BAP
101232170304 20 0 0 0
33 RA RA/BA/TA AR-RASYIIDU RA Swasta
Belum BAP
101232170141 26 0 0 0
34 RA RA/BA/TA AR-ROCHMAH RA Swasta
Belum BAP
101232170142 23 0 0 0
35 RA RA/BA/TA AT-TAUHID RA Swasta
Belum BAP
101232170143 66 0 0 0
36 RA RA/BA/TA GITA RA Swasta
Belum BAP
101232170144 49 0 0 0
37 RA RA/BA/TA ISTIQOMAH RA Swasta
Belum BAP
101232170145 116 0 0 0
38 RA RA/BA/TA IZUL ULA RA Swasta
Belum BAP
101232170146 51 0 0 0
39 RA RA/BA/TA MANARUL HUDA RA Swasta
Belum BAP
101232170220 56 0 0 0
40 RA RA/BA/TA MUSTIKA RA Swasta
Belum BAP
101232170147 46 0 0 0
41 RA RA/BA/TA NURUL HIDAYAH LEMBANG RA Swasta
Belum BAP
101232170339 42 0 0 0
42 RA RA/BA/TA NURUL HUDA RA Swasta
Belum BAP
101232170148 36 0 0 0
43 RA RA/BA/TA NURUL IMAN RA Swasta
Belum BAP
101232170297 20 0 0 0
44 RA RA/BA/TA RAUDLATUL IRFAN RA Swasta
Belum BAP
101232170330 23 0 0 0