Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MI MIS NAHDLATUL ATHFAL MI Swasta
2020-12-11 10:40:15
111232140029 153 0 0 0
2 RA RA/BA/TA BAITUL HUDA RA Swasta
2021-01-01 14:06:33
101232140189 27 0 0 0
3 RA RA/BA/TA ROUDLATUSIBYAN RA Swasta
2020-12-25 18:50:34
101232140167 39 0 0 0