Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Bojong

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MI AL-MUJAHIDIN MI Swasta
2020-12-30 15:46:21
111232140056 84 0 0 0
2 MA DARUTTAWABIN MA Swasta
2020-12-28 02:00:25
131232140033 15 0 0 0
3 MTS DARUTTAWABIN MTS Swasta
2020-12-29 03:49:59
121232140053 62 0 0 0
4 MA HIDAYATUL MUTTAQIEN MA Swasta
2020-12-29 03:49:59
131232140027 19 0 0 0
5 MA MAS YPIA CIKERIS MA Swasta
2020-12-21 23:59:05
131232140017 342 0 0 0
6 MI MIS AL BAROKAH MI Swasta
2021-01-28 05:14:36
111232140020 80 0 0 0
7 MI MIS AL JIHAD I MI Swasta
2020-12-23 12:26:11
111232140021 425 0 0 0
8 MI MIS FARIYATUL ULA MI Swasta
2020-12-25 01:14:03
111232140022 82 0 0 0
9 MI MIS HIDAYAH ISLAMIYAH MI Swasta
2020-12-28 13:58:15
111232140023 242 0 0 0
10 MI MIS HIKMATUSSIBYAN MI Swasta
2021-01-01 06:15:23
111232140059 0 0 0 0
11 MI MIS HUDATUL UMMAH MI Swasta
2020-12-29 08:18:37
111232140038 150 0 0 0
12 MI MIS IANATUTHULLAB MI Swasta
2020-12-29 19:41:23
111232140024 283 0 0 0
13 MI MIS NURUL HUDA I MI Swasta
2020-12-24 06:19:00
111232140025 225 0 0 0
14 MI MISTAISIRUL HUDA MI Swasta
2021-01-02 02:42:51
111232140042 106 0 0 0
15 MTS MTSN 3 PURWAKARTA MTS Negeri
2020-12-30 09:32:24
121132140003 668 0 0 0
16 MTS MTSSHIDAYATUL MUTTAQIEN MTS Swasta
2020-12-28 13:58:15
121232140050 117 0 0 0
17 MTS MTSSNURUL MUNA MTS Swasta
2020-12-14 23:33:50
121232140048 84 0 0 0
18 MTS MTSS PLUS HUDATUL UMMAH MTS Swasta
2020-12-26 13:44:26
121232140060 0 0 0 0
19 MTS MTSS YPIA CIKERIS MTS Swasta
2020-12-09 17:36:18
121232140029 401 0 0 0
20 RA RA AL-BAROKAH RA Swasta
2020-11-30 21:13:28
101232140129 24 0 0 0
21 RA RA/BA/TA AL-FURQON RA Swasta
2020-11-30 15:53:44
101232140134 44 0 0 0
22 RA RA/BA/TA AL-TSURAYYA RA Swasta
2020-12-13 22:06:33
101232140136 53 0 0 0
23 RA RA/BA/TA AN-NUR RA Swasta
2020-11-24 15:30:49
101232140135 30 0 0 0
24 RA RA/BA/TA ARROHMAH RA Swasta
2020-12-11 22:28:05
101232140128 87 0 0 0
25 RA RA/BA/TA ARROHMAN RA Swasta
2020-12-11 22:28:05
101232140133 42 0 0 0
26 RA RA/BA/TA AS-SUADA RA Swasta
2020-12-18 05:38:50
101232140131 25 0 0 0
27 RA RA/BA/TA NURUL ISLAM RA Swasta
2020-12-11 22:28:05
101232140132 41 0 0 0