Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Tegalwaru

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 RA AL HUDA RA Swasta
2020-12-12 11:08:50
101232140231 17 0 0 0
2 MI AL-MAQSUDIYYAH MI Swasta
2020-12-24 06:19:00
111232140048 102 0 0 0
3 RA BABUSSALAM RA Swasta
2020-12-24 06:19:00
101232140246 16 0 0 0
4 RA HIDAYATUL GHOZALI RA Swasta
2020-12-27 18:58:01
101232140238 1 0 0 0
5 MA MAS AL FATAH MA Swasta
2021-01-01 14:06:33
131232140014 326 0 0 0
6 MA MAS NURUL AMAL MA Swasta
2021-01-02 23:23:57
131232140035 0 0 0 0
7 MA MAS NURUL FATA MA Swasta
2020-12-24 18:59:21
131232140013 162 0 0 0
8 RA MIFTAHUL JANNAH RA Swasta
2020-12-27 12:08:34
101232140242 38 0 0 0
9 MI MIS BABUSSAALAM MI Swasta
2020-12-21 23:59:05
111232140015 82 0 0 0
10 MI MIS MIFTAHUSSAADAH MI Swasta
2020-12-25 18:50:34
111232140012 108 0 0 0
11 MI MIS NURUL AMAL MI Swasta
2021-01-02 23:23:57
111232140013 136 0 0 0
12 MI MIS NURUL AZHAR MI Swasta
2020-12-28 13:58:15
111232140036 109 0 0 0
13 MI MIS NURUL ULA MI Swasta
2020-12-27 12:08:34
111232140014 152 0 0 0
14 MTS MTSS AL FATAH MTS Swasta
2020-12-31 16:40:49
121232140021 613 0 0 0
15 MTS MTSS MIFTAHUSSA`ADAH MTS Swasta
2020-12-24 06:19:00
121232140023 75 0 0 0
16 MTS MTSS NURUL FATA MTS Swasta
2020-12-30 09:32:24
121232140020 431 0 0 0
17 MTS MTSS NURUL HUDA MTS Swasta
2020-12-18 05:38:50
121232140044 61 0 0 0
18 MTS MTSS SA NURUL AMAL MTS Swasta
2020-12-26 13:44:26
121232140041 180 0 0 0
19 RA MUMIN RA Swasta
2021-01-16 05:26:29
101232140232 28 0 0 0
20 MI NURUL ANWAR MI Swasta
2020-12-11 22:28:05
111232140050 77 0 0 0
21 RA NURUL FATA RA Swasta
2021-01-02 23:23:57
101232140236 57 0 0 0
22 MI NURUL HUDA MI Swasta
2021-01-02 23:23:57
111232140049 49 0 0 0
23 RA RA/BA/TA AL AINUN RA Swasta
2020-12-24 18:59:21
101232140204 28 0 0 0
24 RA RA/BA/TA AL FALAAH RA Swasta
2020-12-11 10:40:15
101232140206 40 0 0 0
25 RA RA/BA/TA AL-FATAH RA Swasta
2020-12-24 06:19:00
101232140103 49 0 0 0
26 RA RA/BA/TA AL-HUSNI RA Swasta
2021-01-16 05:26:29
101232140106 60 0 0 0
27 RA RA/BA/TA AL-MAQSUDIYYAH RA Swasta
2020-12-16 12:44:31
101232140109 128 0 0 0
28 RA RA/BA/TA AWWALUL HUDA RA Swasta
2020-12-27 18:58:01
101232140105 30 0 0 0
29 RA RA/BA/TA DARUL QOLAM RA Swasta
2020-12-27 18:58:01
101232140108 64 0 0 0
30 RA RA/BA/TA MIFTAHUSSA ADAH RA Swasta
2020-12-26 13:44:26
101232140110 14 0 0 0
31 RA RA/BA/TA NURUL AMAL RA Swasta
2020-12-28 21:47:08
101232140187 81 0 0 0
32 RA RA/BA/TA NURUL HUDA RA Swasta
2021-01-01 14:06:33
101232140104 30 0 0 0
33 RA RA. DARUR RAHMAH RA Swasta
2021-01-01 14:06:33
101232140210 23 0 0 0
34 RA SAFINATULHUDA RA Swasta
2020-12-27 12:08:34
101232140239 45 0 0 0