Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Maniis

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 RA AL-HUDA RA Swasta
2020-12-21 18:29:42
101232140244 43 0 0 0
2 MI ANNAJA MI Swasta
2020-12-28 13:58:15
111232140054 21 0 0 0
3 MI ASY-SYARIIFIYAH MI Swasta
2021-01-01 21:47:41
111232140047 59 0 0 0
4 RA ASY-SYARIIFIYYAH RA Swasta
2020-12-27 01:50:10
101232140220 80 0 0 0
5 MA MAS AL MUTAALIMIN MA Swasta
2021-01-01 14:06:33
131232140012 69 0 0 0
6 MA MAS DARUL ILMI MA Swasta
2020-12-25 12:16:42
131232140021 81 0 0 0
7 MI MIS MAMBAUL ULUM MI Swasta
2020-12-27 12:08:34
111232140011 112 0 0 0
8 MTS MTSS AL-MUAWWANAH MTS Swasta
2020-12-28 06:43:05
121232140043 1 0 0 0
9 MTS MTSS ASY-SYARIIFIYYAH MTS Swasta
2020-12-27 18:58:01
121232140040 177 0 0 0
10 MTS MTSS DARUL ILMI MTS Swasta
2020-12-26 20:38:58
121232140038 80 0 0 0
11 MTS MTSS IANATUL MUTAALIMIN MTS Swasta
2020-12-28 13:58:15
121232140019 113 0 0 0
12 RA NURUL FAHMI RA Swasta
2020-12-28 13:58:15
101232140233 23 0 0 0
13 RA RA/BA/TA AL-HIDAYAH RA Swasta
2020-11-24 21:01:29
101232140101 39 0 0 0
14 RA RA/BA/TA AN-NAJA RA Swasta
2020-11-24 15:30:49
101232140180 62 0 0 0
15 RA RA/BA/TA AS-SALAM RA Swasta
2020-12-27 18:58:01
101232140100 50 0 0 0
16 RA RA/BA/TA AS - SALAM 2 RA Swasta
2020-12-20 04:15:04
101232140179 42 0 0 0
17 RA RA/BA/TA FATHAMUBIN RA Swasta
2021-01-01 14:06:33
101232140199 1 0 0 0
18 RA RA/BA/TA NURUSSIBYAN RA Swasta
2021-01-01 21:47:41
101232140102 19 0 0 0
19 RA RA/BA/TA NURUSYA ADAH RA Swasta
2020-12-27 18:58:01
101232140099 62 0 0 0
20 RA RAUDHATUL HUDA RA Swasta
2021-01-01 15:31:30
101232140240 26 0 0 0