Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Darangdan

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MTS AL-HIDAYAH DARANGDAN MTS Swasta
Belum BAP
121232140056 6 0 0 0
2 RA ASSALAM 2 RA Swasta
Belum BAP
101232140248 20 0 0 0
3 MA MAS AL MUSYAROFAH MA Swasta
Belum BAP
131232140011 34 0 0 0
4 MA MIFTAHUL ULUM MA Swasta
Belum BAP
131232140026 173 0 0 0
5 MI MIS AL HIDAYAH NAGRAK MI Swasta
Belum BAP
111232140010 150 0 0 0
6 MTS MTSS AL MUSYARAFAH MTS Swasta
Belum BAP
121232140017 175 0 0 0
7 MTS MTSS MIFTAHUL ULUM MTS Swasta
Belum BAP
121232140018 352 0 0 0
8 MTS MTSS RUMAH ANAK SOLEH MTS Swasta
Belum BAP
121232140045 30 0 0 0
9 RA RA/BA/TA AL-MUTA ALLIMIN RA Swasta
Belum BAP
101232140097 65 0 0 0
10 RA RA/BA/TA ROUDLOTUSSAADAH RA Swasta
Belum BAP
101232140098 36 0 0 0
11 MA RUMAH ANAK SHALEH MA Swasta
Belum BAP
131232140034 19 0 0 0