Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Pangkalan Koto Baru

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 MI MIS GUNUNG MALINTANG MI Swasta
2020-12-24 06:19:00
111213070002 103 0 0 0
2 MI MIS MUHAMMADIYAH PANGKALAN MI Swasta
2020-12-18 05:38:50
111213070003 124 0 0 0
3 MTS MTSS FASTABIQUL KHAIRAT MTS Swasta
2020-12-24 06:19:00
121213070013 107 0 0 0
4 MTS MTSS MUHAMMADIYAH PANGKALAN MTS Swasta
2020-12-23 12:26:11
121213070014 167 0 0 0
5 RA MUTIARA HATI RA Swasta
2020-12-26 20:38:58
101213070022 19 0 0 0
6 RA RA/BA/TA HARAPAN IBU GUNUNG MALINTANG RA Swasta
2020-12-20 16:39:36
101213070005 33 0 0 0
7 RA RA/BA/TA MUTIABUNDA RA Swasta
2020-12-26 00:51:37
101213070014 26 0 0 0
8 RA RA/BA/TA NUR IKHLAS RA Swasta
2021-01-27 05:11:31
101213070010 20 0 0 0
9 RA RA/BA/TA PERTIWI RA Swasta
2021-01-03 14:28:56
101213070015 30 0 0 0
10 RA RA/BA/TA SEMPATI RA Swasta
2020-12-20 16:39:36
101213070006 18 0 0 0