Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Genap

Progres Pendataan
Kecamatan Medan Area

# Nama Lembaga Jenjang Status BAP NSM Siswa Guru Kelas Lab.
1 RA AS-SHOFA RA Swasta
Belum BAP
101212710326 85 0 0 0
2 MA MAS AISYIYAH MA Swasta
Belum BAP
131212710020 49 0 0 0
3 MA MAS AL-ITTIHADIYAH MA Swasta
Belum BAP
131212710021 77 0 0 0
4 MA MAS AL-WASHLIYAH MA Swasta
Belum BAP
131212710019 330 0 0 0
5 MA MAS PLUS AL-ULUM MA Swasta
Belum BAP
131212710025 335 0 0 0
6 MI MIS SILATURRAHIM MI Swasta
Belum BAP
111212710027 126 0 0 0
7 MTS MTSS AISYIYAH MTS Swasta
Belum BAP
121212710019 55 0 0 0
8 MTS MTSS AL-ITTIHADIYAH MTS Swasta
Belum BAP
121212710016 237 0 0 0
9 MTS MTSS AL-ULUM MTS Swasta
Belum BAP
121212710041 662 0 0 0
10 MTS MTSS AL-WASHLIYAH MTS Swasta
Belum BAP
121212710002 265 0 0 0
11 MTS MTSS NURUL ISLAM INDONESIA MTS Swasta
Belum BAP
121212710045 325 0 0 0
12 RA PLUS NAINA KIDS RA Swasta
Belum BAP
101212710286 24 0 0 0
13 RA RA. AL- HAMIM RA Swasta
Belum BAP
101212710017 29 0 0 0
14 RA RA. AL-MONA RA Swasta
Belum BAP
101212710088 0 0 0 0
15 RA RA/BA/TA AL ISLAM RA Swasta
Belum BAP
101212710062 23 0 0 0
16 RA RA/BA/TA AL- KASYFI RA Swasta
Belum BAP
101212710224 50 0 0 0
17 RA RA/BA/TA AL MANAR RA Swasta
Belum BAP
101212710067 20 0 0 0
18 RA RA/BA/TA ARAFAH FIELD RA Swasta
Belum BAP
101212710073 1 0 0 0
19 RA RA/BA/TA AS SA`ADAH RA Swasta
Belum BAP
101212710194 151 0 0 0
20 RA RA/BA/TA AS SHOHABIYAH RA Swasta
Belum BAP
101212710233 26 0 0 0
21 RA RA/BA/TA IBUNDA RA Swasta
Belum BAP
101212710220 18 0 0 0
22 RA RA/BA/TA RAHMAH EL YUNUSIYAH IV RA Swasta
Belum BAP
101212710025 17 0 0 0
23 RA RA/BA/TA WASHLIYAH RA Swasta
Belum BAP
101212710236 46 0 0 0
24 RA RA/BA/TA ZAHRAN RA Swasta
Belum BAP
101212710218 32 0 0 0
25 MTS TAMANSISWA MEDAN MTS Swasta
Belum BAP
121212710091 43 0 0 0