Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan
Kabupaten Kepulauan Sula

No            Kecamatan             % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 MANGOLI BARAT 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
2 MANGOLI SELATAN 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
3 MANGOLI TENGAH 100% 6 6 0 nan% 0 0 0 100% 2 2 0 100% 3 3 0 100% 1 1 0
4 MANGOLI TIMUR 100% 5 5 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 3 3 0 100% 1 1 0
5 MANGOLI UTARA 100% 5 5 0 100% 1 1 0 100% 2 2 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0
6 MANGOLI UTARA TIMUR 100% 3 3 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0
7 SANANA 100% 10 10 0 100% 5 5 0 100% 2 2 0 100% 2 2 0 100% 1 1 0
8 SANANA UTARA 100% 5 5 0 100% 1 1 0 100% 2 2 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0
9 SULABESI BARAT 100% 2 2 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
10 SULABESI SELATAN 100% 6 6 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 100% 2 2 0 100% 2 2 0
11 SULABESI TENGAH 100% 2 2 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0
12 SULABESI TIMUR 100% 4 4 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 2 2 0 100% 1 1 0
Total 100% 50 50 0 100% 8 8 0 100% 14 14 0 100% 18 18 0 100% 10 10 0


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang