Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan
Kabupaten Gorontalo Utara

No            Kecamatan             % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 ANGGREK 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
2 ATINGGOLA 100% 2 2 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
3 GENTUMA RAYA 100% 3 3 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0
4 KWANDANG 100% 7 7 0 nan% 0 0 0 100% 5 5 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0
5 MONANO 100% 3 3 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0
6 SUMALATA 100% 2 2 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
7 SUMALATA TIMUR 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
8 TOLINGGULA 100% 4 4 0 100% 1 1 0 100% 2 2 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
9 TOMOLITO 100% 2 2 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
Total 100% 25 25 0 100% 2 2 0 100% 13 13 0 100% 7 7 0 100% 3 3 0


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang