Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan
Kabupaten Bone Bolango

No            Kecamatan             % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 BONE 100% 3 3 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
2 BONEPANTAI 100% 2 2 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
3 BONE RAYA 100% 2 2 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
4 BOTUPINGGE 100% 3 3 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0
5 BULANGO TIMUR 100% 3 3 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
6 BULAWA 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
7 KABILA 100% 4 4 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0
8 KABILA BONE 100% 5 5 0 100% 1 1 0 100% 2 2 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0
9 SUWAWA TENGAH 100% 2 2 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
10 TAPA 100% 2 2 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0
11 TILONGKABILA 100% 5 5 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 2 2 0 100% 2 2 0
Total 100% 32 32 0 100% 4 4 0 100% 11 11 0 100% 11 11 0 100% 6 6 0


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang