Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2019/2020 Semester Ganjil

Progres Pendataan
Kabupaten Kutai Barat

No            Kecamatan             % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 Barong Tongkok 86% 7 6 1 100% 2 2 0 50,00% 2 1 1 100% 2 2 0 100% 1 1 0
2 Bongan 0% 2 0 2 0% 1 0 1 0% 0 0 0 0% 1 0 1 0% 0 0 0
3 Jempang 100% 3 3 0 0% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 2 2 0 0% 0 0 0
4 Linggang Bigung 100% 1 1 0 0% 0 0 0 100% 1 1 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0
5 Long Iram 0% 1 0 1 0% 0 0 0 0% 1 0 1 0% 0 0 0 0% 0 0 0
6 Melak 75% 4 3 1 0% 1 0 1 100% 1 1 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0
7 Muara Lawa 33% 3 1 2 0% 1 0 1 100% 1 1 0 0% 1 0 1 0% 0 0 0
8 Muara Pahu 0% 1 0 1 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 1 0 1 0% 0 0 0
9 Tering 0% 2 0 2 0% 0 0 0 0% 1 0 1 0% 1 0 1 0% 0 0 0
Total 58% 24 14 10 40,00% 5 2 3 62,50% 8 5 3 55,56% 9 5 4 100% 2 2 0


  Chart Lembaga Update

  Chart Update Lembaga Sesuai Jenjang