Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan
Kabupaten Jembrana

No            Kecamatan             % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
2 JEMBRANA 100% 15 15 0 100% 8 8 0 100% 4 4 0 100% 2 2 0 100% 1 1 0
3 MELAYA 94% 18 17 1 87,50% 8 7 1 100% 3 3 0 100% 5 5 0 100% 2 2 0
4 MENDOYO 100% 6 6 0 100% 3 3 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0
5 NEGARA 94% 31 29 2 84,62% 13 11 2 100% 9 9 0 100% 5 5 0 100% 4 4 0
6 PEKUTATAN 100% 5 5 0 100% 3 3 0 100% 2 2 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
Total 96% 76 73 3 91,43% 35 32 3 100% 19 19 0 100% 14 14 0 100% 8 8 0


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang