Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan
Kabupaten Bintan

No            Kecamatan             % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 BINTAN TIMUR 87% 15 13 2 100% 9 9 0 100% 3 3 0 0% 2 0 2 100% 1 1 0
2 BINTAN UTARA 50% 4 2 2 100% 1 1 0 0% 1 0 1 100% 1 1 0 0% 1 0 1
3 GUNUNG KIJANG 50% 6 3 3 100% 2 2 0 0% 1 0 1 0% 2 0 2 100% 1 1 0
4 SERI KUALA LOBAM 100% 2 2 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
5 TAMBELAN 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
6 TELOK SEBONG 100% 4 4 0 100% 2 2 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
7 TELUK BINTAN 100% 2 2 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
8 TOAPAYA 60% 5 3 2 100% 2 2 0 nan% 0 0 0 50,00% 2 1 1 0% 1 0 1
Total 77% 39 30 9 100% 16 16 0 75,00% 8 6 2 54,55% 11 6 5 50,00% 4 2 2


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang